LEMTECH Konsulting - nowoczesność i środowisko


OFERTA DORADCZA

GOSPODARKA WODNO-śCIEKOWA
PLAN GOSPODARKI ODPADAMI
PROGRAM OCHRONY śRODOWISKA
POZWOLENIE ZINTEGROWANE
ENERGETYKA & OZE
STUDIUM WYKONALNOśCI,BIZNESPLAN
ANALIZA TECHNICZNO-EKONOMICZNA
FUNDUSZE STRUKTURALNE
MONTAŻ FINANSOWY
RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
PRZEGLĄD ŚRODOWISKOWY
ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE, EMAS, ISO
DORADZTWO DLA PRZEDSIĘBIORSTW
POZYSKIWANIE INWESTORA DLA SPÓŁKI
INWESTOR ZASTĘPCZY

 
AKTUALNOŚCI

2-gie miejsce LEMTECHu w rankingu czasopisma ”Fundusze Europejskie” w kategorii „Liderzy w pozyskiwaniu dotacji na inwestycje w gospodarce wodno-ściekowej”
17 sierpień 2015r
>>>

Z wizytą u Prezydenta RP
3 sierpnia 2015r
>>>

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko dla Miasta Rzeszowa
27 maja 2015
>>>

7,5 mln złotych dofinansowania dla Projektu gospodarki ściekowej z POiŚ w Gminie Chełmiec
21 kwiecień 2015
>>>

Aktualizacja analizy finansowej dla Bełchatowa
3 kwiecień 2015
>>>

Wykonanie operatu wodno-prawnego dla oczyszczalni ścieków w Głogowie
31 marzec 2015
>>>

Koncepcja gospodarki wodno-ściekowej dla Gminy Skarszewy
28 luty 2015
>>>

Analiza wskaźnika produktu i rezultatu dla Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
30 grudnia 2014
>>>

Aktualizacja modelu finansowego dla Gminy Zielonki
9 grudnia 2014
>>>

Opracowanie Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko dla RZGW Szczecin
25 listopada 2014
>>>

Propozycja zmiany planu aglomeracji Strzegom
20 listopada 2014
>>>

Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego dla Gminy Jerzmanowice-Przeginia
31 października 2014
>>>

Analiza techniczno-ekonomiczna przebudowy oczyszczalni ścieków w Zabrzu
3 września 2014
>>>

Analiza porównawcza procesów przeróbki osadów w Skierniewicach
2 września 2014
>>>

Optymalizacja procesów oczyszczania ścieków w zakładzie Procter & Gamble
28 sierpnia 2014
>>>

 
 
 
Untitled Document
© 2010 LEMTECH Konsulting sp. z o.o. : home : o firmie : oferta : projekty : news : praca : kontakt . . Zdjcia: Stock.XCHNG, FreePhotos.net :