LEMTECH Konsulting - gospodarka wodno-ściekowa


G
OSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA

dla samorządów
   - optymalizacja pracy oczyszczalni ścieków
   - gospodarka osadami ściekowymi
   - badanie strat wody w sieciach wodociągowych
   - koncepcje i projekty systemów odprowadzania      oraz oczyszczania ścieków

dla firm komunalnych
   - optymalizacja pracy oczyszczalni ścieków
   - gospodarka osadami ściekowymi
   - badanie strat wody w sieciach wodociągowych
   - koncepcje i projekty systemów odprowadzania      oraz oczyszczania ścieków

dla przedsiębiorstw
   - analizy techniczno-eksploatacyjne, projekty      systemów odprowadzania i oczyszczania      ścieków

 

  
 
 
 
Untitled Document
© 2010 LEMTECH Konsulting sp. z o.o. : home : o firmie : oferta : projekty : news : praca : kontakt . . Zdjęcia: Stock.XCHNG, FreePhotos.net :