LEMTECH Konsulting - bieżące wspomaganie działań podwyższających efektywność


D
ORADZTWO DLA FIRM KOMUNALNYCH

 

BIEŻĄCE WSPOMAGANIE DZIAŁAŃ PODWYŻSZAJĄCYCH EFEKTYWNOŚĆ

 

 

Przedsiębiorstwo zamierzające utrzymać lub wzmocnić swoją pozycję na rynku konkurencyjnym powinno konsekwentnie doskonalić procesy zarządzania finansowego. Warto pamiętać, że czołowe podmioty konkurencji doskonalą je w sposób ciągły. Aby nie pozostawać w miejscu należy regularnie kontrolować efekty działalności na różnych poziomach zarządzania.

Podstawą podejmowania decyzji podwyższających efektywność mogą być: wnioski z miesięcznych albo kwartalnych sprawozdań lub raportów finansowych, zawarcie nowych istotnych kontraktów, planowane zmiany w produkcji lub marketingu, nowe zamierzenia inwestycyjne, zmiana czynników wpływających na koszty itp.

Proponujemy regularne analizowanie istotnych zdarzeń ekonomicznych oraz krótkookresowych sprawozdań finansowych i raportów. Wnioski z tych analiz, będące niezależną i zewnętrzną z punktu widzenia firmy opinią, mogą być z korzyścią wykorzystywane do operacyjnego zarządzania przedsiębiorstwem.

Regularne wprowadzanie nawet małych zmian, w dłuższym okresie przekłada się na wyraźną poprawę rynkowej pozycji spółki, jej wyników finansowych i w konsekwencji na podwyższenie wartości firmy.

 
 
 
 
Untitled Document
© 2010 LEMTECH Konsulting sp. z o.o. : home : o firmie : oferta : projekty : news : praca : kontakt . . Zdjęcia: Stock.XCHNG, FreePhotos.net :