LEMTECH Konsulting - energetyka, OZE


D
ORADZTWO DLA FIRM KOMUNALNYCH

 

ENERGETYKA & ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

PROJEKTY

W najbliższym czasie energia ze źródeł odnawialnych, tj. energia z elektrowni wodnych, wiatrowych, produkcja biogazu, zastosowanie biomasy do produkcji energii elektrycznej i cieplnej, biopaliw, energii promieniowania słonecznego, energii geotermalnej, będzie w coraz większym stopniu istotnym składnikiem bilansu energetycznego wielu krajów, m.in. Unii Europejskiej.

Celem polityki związanej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii jest przede wszystkim redukcja emisji gazów cieplarnianych, lecz także poprawa bezpieczeństwa energetycznego oraz wspieranie rozwoju społecznego i gospodarczego.

Realizacja projektów związanych z energetyką odnawialną oraz powiązanie zastosowania odnawialnych źródeł energii z paliwami nieodnawialnymi w procesach współspalania, kogeneracji wymaga wcześniejszego sporządzenia szeregu analiz uzasadniających przyjęcie danego rozwiązania.

Zastosowanie energii odnawialnej w energetyce jest działaniem jak najbardziej pożądanym i koniecznym, jednak decyzje o wdrożeniu danego projektu i podjęciu działań realizacyjnych powinny zostać poprzedzone stosowanymi analizami określającymi zasadność zastosowania odnawialnych źródeł energii w danych warunkach, bowiem o zasadności zastosowania energii odnawialnej jednocześnie decyduje wiele czynników, które należy bezwzględnie ze sobą powiązać. Do głównych czynników decydujących o zastosowaniu odnawialnych źródeł energii należą: rodzaj paliwa, jego jakość, cena nabycia oraz dostępność i gwarancja dostaw (tzw. bezpieczeństwo paliwowe), ilość i gwarancja odbioru energii, ceny wytworzenia oraz odbioru energii, kwestie prawne i społeczne itp.

 
 
 
 
Untitled Document
© 2010 LEMTECH Konsulting sp. z o.o. : home : o firmie : oferta : projekty : news : praca : kontakt . . Zdjęcia: Stock.XCHNG, FreePhotos.net :