LEMTECH Konsulting - fundusze strukturalne, Fundusz Spójności, Norweski Mechanizm Finansowy


D
ORADZTWO DLA FIRM KOMUNALNYCH

 

FUNDUSZE STRUKTURALNE, FUNDUSZ SPÓJNOŚCI, NORWESKI MECHANIZM FINANSOWY

PROJEKTY

Aplikacja do Funduszu Spójności i analiza kosztów i korzyści dla zbiornika wodnego Kąty-Myscowa
Ocena wniosków RZGW Kraków do Norweskiego Mechanizmu Finansowego
Studium wykonalności i wniosek do Funduszu Spójności na kanalizację dla Krakowa
Procedury umożliwiające powstanie i funkcjon-owanie Ukrainian Municipal Development Fund (Ukraina)
Wniosek do MF EOG/NMF na budowę kanalizacji sanitarnej w Gorzycach
Karta Potencjalnego Przedsięwzięcia dla projektu "Gospodarka wodno-ściekowa w zlewni Nidzicy"
Wniosek do programu SAPARD oraz biznesplan owczarni
Studium wykonalności i wniosek do EFRR na budowę kanalizacji w Kluczborku
Aplikacja do Funduszu Spójności i studium wykonalności systemu wodno-kanalizacyjnego w Bydgoszczy
Wniosek do programu SAPARD na budowę sieci kanalizacyjnej w Bobrownikach
Wniosek do programu SAPARD na budowę kanalizacji w Klępach Dolnych
Wniosek do programu SAPARD na budowę kanalizacji w Białoborzu
Wniosek do programu SAPARD na budowę kanalizacji w Falęcinach Nowych
Wniosek do programu SAPARD na rozbudowę kolektora sanitarnego w Jerzmanowicach
Wniosek do programu SAPARD na budowę kanalizacji w Giebułtowie
Wniosek do programu SAPARD na budowę oczyszczalni ścieków w Jerzmanowicach
Aplikacja do Polsko-Szwajcarskiej Komisji Środków Złotowych dla Nowej Dęby
Aplikacja do NFOŚiGW, Polsko-Holenderskiego Programu ERU-PT i Ekofunduszu na budowę ciepłowni w Nowej Dębie

Podstawowym wymogiem przy ubieganiu się o finansowanie przedsięwzięć przez rozmaite fundusze i programy pomocowe jest prawidłowe opracowanie i przedłożenie stosownego wniosku o dofinansowanie. Wniosek ten powinien spełniać precyzyjnie wszystkie wymagania postawione przez potencjalnego dawcę kapitału, zarówno formalne jak i merytoryczne.

Do wniosku dołączane są załączniki. Nie powinny być one przygotowywane niezależnie od wniosku, gdyż informacje w nich zawarte muszą być całkowicie zbieżne z informacjami i danymi zawartymi w tym wniosku. Do podstawowych załączników należą przede wszystkim studium wykonalności, raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, Program Rozwoju Lokalnego czy Wieloletni Program Inwestycyjny.

Oferujemy przygotowanie kompletu dokumentów (wniosek wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami) związanych z aplikowaniem o następujące środki finansowe:

fundusze strukturalne

Fundusz Spójności

Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska

wojewódzkie fundusze ochrony środowiska

EKOFUNDUSZ


Dodatkowo oferujemy szkolenia:

"Aplikowanie do Funduszu Spójności - nowe zasady na lata 2007-2013"

"Zarzadzanie projektem w fazie przediwestycyjnej zgodnie z wymogami Unii    Europejskiej na lata 2007-2013" 
 
 
 
Untitled Document
© 2010 LEMTECH Konsulting sp. z o.o. : home : o firmie : oferta : projekty : news : praca : kontakt . . Zdjęcia: Stock.XCHNG, FreePhotos.net :