LEMTECH Konsulting - plan gospodarki odpadami


D
ORADZTWO DLA FIRM KOMUNALNYCH

 

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI

PROJEKTY

Projekt aktualizacji Programu ochrony środowiska i planu gospodarski odpadami dla województwa świętokrzyskiego
Plan gospodarki odpadami dla Brzeska
Program ochrony środo-wiska i plan gospodarki odpadami dla Związku Gmin Dorzecza Wisłoki
Program ochrony środowiska i plan gospodarki odpadami dla Krakowa
Plan gospodarki odpadami dla Opola Lubelskiego
Program gospodarki odpadami dla Brzeska
Plan gospodarki odpadami dla Józefowa
Plan gospodarki odpadami dla Łazisk

Sporządzany przez naszę firmę plan gospodarki odpadami obejmuje następujące zagadnienia:

  • omówienie aktualnego stanu prawnego,
  • analizę obecnego stanu w sektorze gospodarki odpadami na terenie objętym planem,
  • prognozę zmian ilościowych i jakościowych w gospodarce odpadami, na podstawie danych demograficznych i gospodarczych,
  • proponowane scenariusze gospodarki odpadami wraz z analizą opcji ekonomicznych i technologicznych,
  • opis rekomendowanego systemu gospodarki odpadami,
  • długoterminowy program strategiczny (jej długość zależy od zamawiającego) wraz z określeniem celów i zadań niezbędnych do zrealizowania,
  • plan działań na najbliższe cztery lata,
  • analizę oddziaływania na środowisko,
  • sposoby monitorowania (wskaźniki) i wdrażania planu,
  • określenie możliwości pozyskania środków finansowych na wdrożenie systemu gospodarki odpadami przewidzianego w planie.

Możemy również uczestniczyć w konsultacjach społecznych oraz w procesie opiniowania i uchwalania tych dokumentów.

 
 
 
 
Untitled Document
© 2010 LEMTECH Konsulting sp. z o.o. : home : o firmie : oferta : projekty : news : praca : kontakt . . Zdjęcia: Stock.XCHNG, FreePhotos.net :