LEMTECH Konsulting - prognozy finansowe


D
ORADZTWO DLA FIRM KOMUNALNYCH

 

PROGNOZY FINANSOWE

PROJEKTY

Studium wykonalności i wniosek do Funduszu Spójności na kanalizację dla Krakowa
Analiza finansowa opłat za wodę i ścieki gmin Sędziszów, Jędrzejów, Wodzisław, Słupia Jędrzejowska
Program działalności finansowej zakładu komunalnego w Jordanowie
Symulacja finansowa udziału inwestora komercyjnego w budowie i funkcjonowaniu stopnia wodnego Nieszawa-Ciechocinek
Analiza ekonomiczno-techniczna gospodarki odpadami komunalnymi w Puławach
Wstępne studium wykonalności budowy stopnia wodnego w Nieszawie-Ciechocinku
Analiza działalności Bychawskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego
Analiza funkcjonowania spółki komunalnej w Zawoji

Prognoza finansowa koncentruje się przede wszystkim na spodziewanych wielkościach przychodów, kosztów oraz przepływów pieniężnych. Dokonuje się jej na podstawie przeprowadzonej analizy finansowej, uwzględniającej zewnętrzne realia, w jakich działa przedsiębiorstwo (rynki, regulacje prawne) oraz prognozowalne zmiany w przedsiębiorstwie.

W przypadku spółek prognoza obejmuje co najmniej bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych oraz wskaźniki finansowe pozwalające ocenić sytuację firmy w przyszłych okresach. W przypadku zakładów budżetowych prognoza obejmuje poszczególne pozycje przepływów w zakładzie, w tym poziom ewentualnych niezbędnych dotacji gminnych oraz przepływy gminy w związku z prowadzonym zakładem budżetowym.

Prognoza finansowa może zostać przygotowana wariantowo, wg różnych scenariuszy inwestycji bądź restrukturyzacji czy optymalizacji. Wybrany wariant prognozy umożliwia tworzenie budżetów na kolejne lata oraz ułatwia podjęcie decyzji dotyczących przeprowadzenia restrukturyzacji czy dokonania inwestycji, bądź też po podjęciu takich decyzji ułatwia kontrolowanie poprawności procesów zachodzących w przedsiębiorstwie.

 
 
 
 
Untitled Document
© 2010 LEMTECH Konsulting sp. z o.o. : home : o firmie : oferta : projekty : news : praca : kontakt . . Zdjęcia: Stock.XCHNG, FreePhotos.net :