studium wykonalności - LEMTECH Konsulting


D
ORADZTWO DLA FIRM KOMUNALNYCH

 

STUDIUM WYKONALNOŚCI

PROJEKTY

Aplikacja do Funduszu Spójności i analiza kosztów i korzyści dla zbiornika wodnego Kąty-Myscowa
Aplikacja do Funduszu Spójności systemu wodno-ściekowego dla Helu
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa sieci kanalizacyjnej w Wielkiej Wsi
Studium wykonalności i wniosek do Funduszu Spójności na kanalizację dla Krakowa
Procedury umożliwiające powstanie i funkcjonowanie Ukrainian Municipal Development Fund (Ukraina)
Studium wykonalności i wniosek do EFRR na budowę kanalizacji w Kluczborku
Aplikacja do Funduszu Spójności i studium wykonalności systemu wodno-kanalizacyjnego w Bydgoszczy
Studium wykonalności i raport o oddziaływaniu na środowisko rozbudowy centrum rekreacyjno-usługowego w Żyrardowie
Studium wykonalności budowy kanalizacji sanitarnej w Gorzycach
Studium wykonalności drogi w Gliwicach
Studium wykonalności rozbudowy sieci kanalizacyjnej w Jerzmanowicach
Studium wykonalności przebudowy stacji uzdatniania wody w Ostródzie
Koreferat do studium wykonalności gospodarki wodno-ściekowej dla Jastrzębia Zdroju, Mszany i Gdowa
Studium wykonalności sieci kanalizacyjnej w Kluczborku
Studium wykonalności przebudowy Książnicy Karkonoskiej
Studium wykonalności rozbudowy sieci kanalizacyjnej w Jerzmanowicach
Studium wykonalności modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Limanowej
Ocena studium wykonalności budowy kanalizacji i modernizacji oczyszczalni ścieków w Kluczborku i Lasowicach Wielkich
Studium wykonalności budowy sieci kanalizacyjnej w Strzegomiu
Studium wykonalności kanalizacji w Prochowicach
Studium wykonalności i biznesplan rozbudowy kompleksu rekreacyjno-usługowego w Żyrardowie

Sporządzenie studium wykonalności (ang. feasibility study) jest obecnie jednym z najważniejszych elementów przedinwestycyjnej fazy realizacji projektu. Studium jest także podstawowym dokumentem wymaganym przez fundusze i programy pomocowe, współfinansujące realizację projektów inwestycyjnych.

Pomimo tego, w dalszym ciągu można się spotkać z opracowaniami noszącymi szumną nazwę "studium wykonalności", które w rzeczywistości są po prostu połączeniem informacji i danych zawartych w dokumentacji technicznej i kosztorysie, a czasami także wieloletnim planie inwestycyjnym gminy czy wręcz jej strategii rozwoju.

Zakres studium wykonalności powinien obejmować:

1) część opisową, na która składają się m.in.: opis obecnej sytuacji na rozpatrywanym obszarze, wynikające stąd problemy, logika interwencji, cele i zakres projektu, planowana lokalizacja projektu, sytuacja demograficzna i społeczno-gospodarcza, wskazanie głównych beneficjentów projektu.

2) część analityczną (analiza instytucjonalna, techniczno-technologiczna, administracyjno-organizacyjna, finansowa, ekonomiczna, niepewności i ryzyka, alternatywnych wariantów oraz prawna, planowany montaż finansowy, streszczenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko).

Oferujemy opracowanie kompletnych studiów zgodnie z wymogami Unii Europejskiej (Fundusz Spójności, Fundusze Strukturalne) jak również donatorów z krajów stowarzyszonych w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Do tej pory przygotowaliśmy na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego oraz zakładów komunalnych blisko dwadzieścia tego dokumentów.

Dodatkowo oferujemy:

szkolenie "Studium wykonalnosci inwestycji komunalnych zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej"

Nasi konsultanci są do Twojej dyspozycji:
:: e-mail: lemtech@lemtech.pl  :: tel. (0 12) 429 40 31

Zakres studium powinien obejmować:
. część opisową, na która składają się m.in.: opis obecnej sytuacji na rozpatrywanym obszarze, wynikające stąd problemy, logika interwencji, cele i zakres projektu, planowana lokalizacja projektu, sytuacja demograficzna i społeczno-gospodarcza, wskazanie głównych beneficjentów projektu.
. części analitycznej (analiza instytucjonalna, techniczno-technologiczna, administracyjno-organizacyjna, finansowa, ekonomiczna, niepewności i ryzyka, alternatywnych wariantów oraz prawna, planowany montaż finansowy, streszczenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko).
Oferujemy opracowanie kompletnych studiów zgodnie z wymogami unijnymi(Fundusz Spójności, Fundusze Strukturalne) jak również donatorów z krajów stowarzyszonych w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Do tej pory przygotowaliśmy na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego oraz zakładów komunalnych blisko dwadzieścia tego dokumentów.
Zakres studium powinien obejmować:
. część opisową, na która składają się m.in.: opis obecnej sytuacji na rozpatrywanym obszarze, wynikające stąd problemy, logika interwencji, cele i zakres projektu, planowana lokalizacja projektu, sytuacja demograficzna i społeczno-gospodarcza, wskazanie głównych beneficjentów projektu.
. części analitycznej (analiza instytucjonalna, techniczno-technologiczna, administracyjno-organizacyjna, finansowa, ekonomiczna, niepewności i ryzyka, alternatywnych wariantów oraz prawna, planowany montaż finansowy, streszczenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko).
Oferujemy opracowanie kompletnych studiów zgodnie z wymogami UEEuropejskiej (Fundusz Spójności, Fundusze Strukturalne) jak również donatorów z krajów stowarzyszonych w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Do tej pory przygotowaliśmy na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego oraz zakładów komunalnych blisko dwadzieścia tego dokumentów.

 
 
 
 
Untitled Document
© 2010 LEMTECH Konsulting sp. z o.o. : home : o firmie : oferta : projekty : news : praca : kontakt . . Zdjęcia: Stock.XCHNG, FreePhotos.net :