LEMTECH Konsulting - termiczna utylizacja


D
ORADZTWO DLA FIRM KOMUNALNYCH

 

TERMICZNA UTYLIZACJA

 

Zakłady termicznej utylizacji odpadów z odzyskiem energii pełnią podstawową rolę, a jednocześnie stanowią wazny element (można powiedzieć filar) zintegrowanego systemu gospodarki odpadami w rejonie, który ma obsługiwać. Co więcej, ZOE ze względu na ogrom przedsięwzięcia nie może być elementem pobocznym - zawsze jest i musi być podstawą systemu.

Odpowiednio zaplanowany zakład termicznej utylizacji stanowi ekonomicznie, technicznie i społecznie uzasadnione, zgodne z wymogami ochrony środowiska, rozwiązanie problemu gospodarki odpadami. Zakład termicznej utylizacji pozwala znacząco zredukować ilość produkowanych odpadów, ograniczyć potrzebę budowy składowisk odpadów, a dodatkowo może dostarczać energię elektryczną lub ciepło. Jednak przede wszystkim zakład termicznej utylizacji odpadów jest jedyną opcją unieszkodliwienia odpadów, która daje największy stopień kontroli nad gospodarką odpadami.

Spośród najistotniejszych kryteriów oceniających zastosowanie termicznej utylizacji wyróżnić należy:

. społeczną akceptację dla tego typu inwestycji,
. bezpieczeństwo ekologiczne,
. kwestie związane z opłatami za unieszkodliwianie odpadów,
. wielkość gminy czy regionu (dyspozycyjna ilość odpadów w systemie) mająca    wpływ na ekonomicznie uzasadnioną wydajność zakładu,
. efektywność energetyczna (jakość i ilość odpadów),
. kwestie rozwiązań technicznych i logistycznych.


 
 
 
 
Untitled Document
© 2010 LEMTECH Konsulting sp. z o.o. : home : o firmie : oferta : projekty : news : praca : kontakt . . Zdjęcia: Stock.XCHNG, FreePhotos.net :