LEMTECH Konsulting - analizy i prognozy


D
ORADZTWO DLA PREDSIĘBIORSTW

 

ANALIZY I PROGNOZY

Analiza ekonomiczno-finansowa ocenia dotychczasowe działania podmiotów gospodarczych. Na jej podstawie można stwierdzić czy przedsiębiorstwo prawidłowo funkcjonuje i właściwie się rozwija. Analiza odpowiada na wiele kluczowych pytań związanych z obecną sytuacją przedsiębiorstwa takich jak kondycja finansowa, efektywność zarządzania aktywami, dalsze możliwości zadłużania się itp.

Analiza stanu istniejącego jest pierwszym i niezbędnym etapem wszelkich prac projektowych do procesów podwyższania efektywności. Przeprowadzona analiza wykazuje miejsca w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, w których istnieje potencjał korzystnych zmian.

Prognozy finansowe powstają na bazie przeprowadzonej analizy oraz zakładanych w przyszłości zmian wewnętrznych i zewnętrznych w stosunku do przedsiębiorstwa. Koncentrują się przede wszystkim na wysokościach przyszłych przychodów i kosztów oraz przepływów pieniężnych i prezentują najczęściej przyszłe sprawozdania i wskaźniki finansowe.

Prognoza finansowa może zostać przygotowana wariantowo dla różnych scenariuszy działalności podmiotu (dotyczących np. inwestycji, sytuacji rynkowej, planowanych zmian organizacyjnych, itp.), a jej wyniki są podstawą podejmowania strategicznych decyzji dotyczących przyszłości przedsiębiorstwa.

Analizy i prognozy oprócz wypełniania funkcji dla celów zarządzania spółką, są nieodłącznym składnikiem wielu dokumentów zewnętrznych takich jak biznesplany, studia wykonalności, programy naprawcze, wnioski kredytowe itp. 
 
 
 
Untitled Document
© 2010 LEMTECH Konsulting sp. z o.o. : home : o firmie : oferta : projekty : news : praca : kontakt . . Zdjęcia: Stock.XCHNG, FreePhotos.net :