Biznesplan projektu inwestycyjnego - LEMTECH Konsulting


D
ORADZTWO DLA PRZEDSIĘBIORSTW

 

BIZNESPLAN PROJEKTU INWESTYCYJNEGO

Biznesplan to podstawowy dokument sporządzanym przy planowaniu nowej inwestycji rozwojowej, poszerzaniu działalności gospodarczej lub zmiany profilu działalności. Biznesplan służy do oceny danego projektu przez potencjalnych inwestorów udziałowych, banki czy ekspertów kwalifikujących projekty do dofinansowania.

Przygotowywany przez nas biznesplan zawiera poza częścią opisową także mocno rozbudowaną część finansową na którą składają się między innymi przyjęte założenia, wpływ inwestycji na przyszłe sprawozdania finansowe, obliczenie wartości projektu i krańcowej dla niego stopy dyskontowej (NPV i IRR), pozostałe ważne wskaźniki finansowe charakteryzujące inwestycję, analiza wrażliwości na zmiany kluczowych wielkości mogących mieć istotny wpływ na końcowy efekt projektu oraz interpretacje otrzymanych wyników.

Biznesplan pełni funkcje zarówno wewnętrzną (gdy jest traktowany jako wewnętrzny dokument planistyczny wykorzystywany do prawidłowego zarządzania projektem) jak i zewnętrzną (gdy jest wykorzystywany do prezentacji projektu dla pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania).

Profesjonalny biznesplan powinien być przygotowany w taki sposób, aby na jego podstawie bank lub inwestor zewnętrzny uzyskał konkretny i wyczerpujący obraz planowanego przedsięwzięcia i spodziewanych efektów jego realizacji.

 

 
 
 
 
Untitled Document
© 2010 LEMTECH Konsulting sp. z o.o. : home : o firmie : oferta : projekty : news : praca : kontakt . . Zdjęcia: Stock.XCHNG, FreePhotos.net :