LEMTECH Konsulting - program restrukturyzacji przedsiębiorstwa


D
ORADZTWO DLA PRZEDSIĘBIORSTW

 

PROGRAM RESTRUKTURYZACJI PRZEDSIĘBIORSTWA

Celem restrukturyzacji jest wprowadzenie większych zmian w firmie, w której wyraźna poprawa osiąganych wyników czy perspektyw rozwojowych zwykłymi działaniami operacyjnymi nie jest możliwa.

Przedsiębiorstwa decydują się na przeprowadzenie procesu restrukturyzacji, gdy przewidują zmiany rynkowe i zamierzają poprawić lub podtrzymać silną pozycję rynkową (program rozwojowy), zmiany rynkowe już nastąpiły i wprowadzenie programu restrukturyzacji zapobiegnie poważnym problemom ekonomicznym przedsiębiorstwa (program dostosowawczy), przedsiębiorstwo już ma poważne problemy ekonomiczne i wprowadzenie specjalnego programu restrukturyzacji (programu naprawczego) jest ostatnią szansą przetrwania.

Restrukturyzacja najczęściej wiąże się z przeprowadzeniem głębokich zmian, choć nie zawsze obejmuje wszystkie obszary działalności.

Praktyka pokazuje, że przedsiębiorstwa najczęściej wprowadzają programy restrukturyzacyjne dopiero wtedy, gdy sytuacja ekonomiczna jest już bardzo zła. Choć przeprowadzenie restrukturyzacji tak późno często bywa jeszcze skuteczne, to jednak doprowadzenie przedsiębiorstwa do stanu krytycznego jest źródłem powstania dużych kosztów ekonomicznych przedsiębiorstwa.

Zdecydowanie bardziej wskazane i mniej kosztowne jest przeprowadzenie restrukturyzacji w momencie, w którym przedsiębiorstwo nie ma poważnych problemów ekonomicznych.

 
 
 
 
Untitled Document
© 2010 LEMTECH Konsulting sp. z o.o. : home : o firmie : oferta : projekty : news : praca : kontakt . . Zdjęcia: Stock.XCHNG, FreePhotos.net :