LEMTECH Konsulting - strategia pozyskania kapitału


D
ORADZTWO DLA PRZEDSIĘBIORSTW

 

STRATEGIA POZYSKANIA KAPITAŁU

Rozwój przedsiębiorstwa wiąże się ze wzrostem zapotrzebowania na kapitały długoterminowe. Strategiczne decyzje dotyczące źródeł ich pozyskania mają mocno ważący wpływ na dalsze losy spółki. Dobrze podjęte decyzje poprawią bezpieczeństwo i efektywność finansową spółki, podczas gdy błędny wybór skutkować może niewykorzystaniem potencjału rynkowego lub finansowymi kłopotami przedsiębiorstwa.

Decyzja dotycząca struktury kapitału zależeć powinna od takich czynników jak strategia rozwojowa spółki, rodzaj i branża działalności, podejście osób kierujących firmą do ryzyka ale też możliwości pozyskania danego rodzaju kapitału i jego koszt w bieżącej sytuacji na rynku kapitałowym i na rynku długu.

Oferujemy sporządzenie analizy potencjalnych możliwości pozyskania kapitału, która obejmie propozycję strategii jego uzyskania dla konkretnego przedsiębiorstwa Klienta.

Analiza uwzględni potencjalne możliwości uzyskania dotacji z funduszy pomocowych, jeśli takie uda się znaleźć, możliwości pozyskania różnych rodzajów długu oraz możliwe dla przedsiębiorstwa Klienta formy pozyskania kapitału udziałowego. Propozycja strategii oprze się m.in. na bieżącej sytuacji na rynku "funduszy pomocowych", rynku kapitałowym i rynku długu.

Sporządzając analizę zawsze rozważamy możliwości pozyskania środków z różnorodnych funduszy pomocowych, nie ograniczając się wyłącznie do środków unijnych. Dzięki naszym usługom konsultingowym nasi Klienci otrzymali już konkretne środki finansowe przeznaczone na inwestycje.

Analizując możliwości pozyskania kapitału dłużnego rozpatrujemy różne dostępne dla indywidualnego Klienta możliwości, takie jak emisja obligacji, zaciągnięcie kredytu, zawarcie umowy leasingowej czy zaciąganie pożyczek preferencyjnych.

Dostawcą kapitału udziałowego może być inwestor branżowy lub inwestor finansowy taki jak fundusz typu venture capital bądź equity fund, ale też inwestorzy indywidualni np. za pośrednictwem giełdy bądź regulowanego rynku pozagiełdowego.

Kapitały można pozyskać bardzo drogo lub względnie tanio, w dużej mierze zależy to od dobrego przygotowania się do tego procesu. Dlatego ważna jest solidna analiza sytuacji spółki i rynku oraz dobre zaplanowanie całego procesu.

 
 
 
 
Untitled Document
© 2010 LEMTECH Konsulting sp. z o.o. : home : o firmie : oferta : projekty : news : praca : kontakt . . Zdjęcia: Stock.XCHNG, FreePhotos.net :