LEMTECH Konsulting - wstępna analiza ekonomiczno-finansowa


D
ORADZTWO DLA PRZEDSIĘBIORSTW

 

WSTĘPNA ANALIZA EKONOMICZNO-FINANSOWA WYBRANYCH CELÓW INWESTYCYJNYCH

Wstępna analiza ekonomiczno-finansowa spółek opisuje kluczowe wielkości charakteryzujące sytuację przedsiębiorstwa, jej podstawowym celem jest określenie efektywności finansowej, bezpieczeństwa dalszego funkcjonowania i ekonomicznych tendencji panujących w spółce. Zajmuje się przede wszystkim zagadnieniami związanymi z płynnością, zadłużeniem, rentownością, sprawnością zarządzania aktywami, strukturą aktywów i kapitałów.

Wnioski z tej analizy pozwolą odpowiedzieć na pytanie, które z analizowanych spółek warte są dalszych rozważań, a które nie spełniają wymogów inwestora i powinny być wyeliminowane z rozważań na tym etapie.

 
 
 
 
Untitled Document
© 2010 LEMTECH Konsulting sp. z o.o. : home : o firmie : oferta : projekty : news : praca : kontakt . . Zdjęcia: Stock.XCHNG, FreePhotos.net :