LEMTECH Konsulting - wycena przedsiębiorstwa


D
ORADZTWO DLA PRZEDSIĘBIORSTW

 

WYCENA PRZEDSIĘBIORSTWA

Prawidłowa wycena przedsiębiorstwa powinna być podstawą określenia ceny transakcyjnej. Ważne jest dobranie metod, które pozwolą określić rzeczywistą wartość wycenianego podmiotu. W praktyce stosuje się wiele metod, przy czym podstawą do ich wyboru jest najczęściej cel wyceny. Dla celów nabycia udziałów w spółce najczęściej stosuje się metodę zdyskontowanych przyszłych przepływów pieniężnych oraz metodę porównań wskaźników rynkowych oraz nieco rzadziej jedną z metod majątkowych, w zależności od kondycji przedsiębiorstwa i potencjalnych celów jego nabycia.

Standardowo oferujemy sporządzenie wyceny przedsiębiorstwa metodą DCF i porównań wskaźników rynkowych, ale na życzenie Klienta wykorzystujemy inne metody.

 
 
 
 
Untitled Document
© 2010 LEMTECH Konsulting sp. z o.o. : home : o firmie : oferta : projekty : news : praca : kontakt . . Zdjęcia: Stock.XCHNG, FreePhotos.net :