LEMTECH Konsulting - wyszukiwanie potencjalnych celów inwestycyjnych


D
ORADZTWO DLA PRZEDSIĘBIORSTW

 

WYSZUKIWANIE POTENCJALNYCH CELÓW INWESTYCYJNYCH

Inwestor rozważający nabycie udziałów polskich przedsiębiorstw ma zwykle bardziej lub mniej dokładnie zdefiniowane założenia charakteryzujące potencjalne cele inwestycyjne. Może natomiast nie mieć zamkniętej listy spółek wartych rozważenia.

Oferujemy pomoc przy wstępnym doborze spółek-celów inwestycyjnych mających cechy określone przez inwestora.

Te cechy będą definiowane różnie w zależności od indywidualnej strategii inwestora, ale mogą one przykładowo dotyczyć branży, rodzaju działalności, terytorium, poziomu przychodów czy formy prawnej itp.

Jesteśmy podmiotem, który od wielu lat świadczy usługi dla przedsiębiorstw głównie na rynku polskim i doskonale znamy realia polskiej gospodarki i rynku kapitałowego. Dlatego też, jesteśmy w stanie sprawnie przygotować listę przedsiębiorstw spełniających założenia określone przez Klienta.

 
 
 
 
Untitled Document
© 2010 LEMTECH Konsulting sp. z o.o. : home : o firmie : oferta : projekty : news : praca : kontakt . . Zdjęcia: Stock.XCHNG, FreePhotos.net :