LEMTECH Konsulting - badanie strat wody w wodociągach


D
ORADZTWO DLA PRZEDSIĘBIORSTW

 

BADANIE STRAT WODY W SIECIACH WODOCIĄGOWYCH

PROJEKTY

Analiza efektywności sieci wodociągowej w Nowej Dębie
Badanie strat wody oraz plan modernizacji i rozbudowy wodociągów w Svishtov (Bułgaria)
Badanie strat wody oraz plan modernizacji i rozbudowy wodociągów w Sevelievie (Bułgaria)

Analiza sieci wodociągowych pod kątem badania strat wody obejmuje:

1. sporządzenie właściwego bilansu wody w sieci - analizę objętości wody:
   - pobranej z ujęć,
   - uzdatnionej,
   - wtłoczonej do sieci,
   - objętość wody dostarczonej odbiorcom i zafakturowanej,
   - objętość strat wody,

2. określanie pozornych strat wody - dokładność opomiarowania:
   - objętości wody dostarczanej do sieci,
   - objętości wody zużytej,
   - niejednoczesność odczytów przyrządów pomiarowych objętości wody w      miejscu dostawy do sieci i u odbiorców,

3. określanie rzeczywistych strat wody:
   - przecieki wody z przewodów sieci spowodowane nieszczelnością, np. na      złączach lub innym stanem awaryjnym
   - przecieki wody z nieszczelnego uzbrojenia przewodów, np. dławiki zasuw,      hydranty, zawory spustowe i odpowietrzające, nawiertki połączeniowe,
   - przecieki wody w urządzeniach u odbiorców nie wykazywane przez      wodomierze, przelewy wody ze zbiorników wyrównawczych, kradzieże      wody

4. ocenę właściwego doboru podstawowych elementów sieci i ich parametrów eksploatacyjnych.

Przykładowy zakres wykonywanej analizy obejmuje:

1. cele wykonywanych prac

2. charakterystykę przedmiotu badania

3. wprowadzenie do problemu:
   - stosowane pojęcia
   - wyniki prac rozpoznawczych

4. analizę istniejącego stanu:
   - objętość wody dostarczonej do wodociągu i sprzedanej odbiorcom
   - analiza ilości odbiorców wody, liczby przyłączy i mieszkańców
   - objętość strat wody
   - charakterystyka przewodów wodociągowych
   - współczynnik intensywności obciążenia sieci
   - jednostkowe straty sieciowe

5. zakres i wyniki rozpoznawczych badań terenowych
   - badanie szczelności wytypowanych odcinków sieci
   - badanie bilansowe
   - pomiary szczelności wytypowanych przyłączy wodociągowych

6. diagnoza stanu techniczno-eksploatacyjnego i efektywności pracy sieci wodociągowej
   - szczegółowa ocena wskaźników efektywności działania wodociągu
   - efektywność ekonomiczna sieci

7. charakterystyka zadań zleconych w celu przeprowadzenia modernizacji i kontroli sieci

 
 
 
 
Untitled Document
© 2010 LEMTECH Konsulting sp. z o.o. : home : o firmie : oferta : projekty : news : praca : kontakt . . Zdjęcia: Stock.XCHNG, FreePhotos.net :