LEMTECH Konsulting - gospodarka osadami ściekowymi


D
ORADZTWO DLA SAMORZĄDÓW

 

GOSPODARKA OSADAMI ŚCIEKOWYMI

PROJEKTY

Ocena koncepcji gospodarki osadowej w Warszawie
Ocena koncepcji modernizacji węzła gazowo-osadowego oczyszczalni ścieków w Białymstoku

Wykonujemy analizy, oceny, koncepcje kompleksowego rozwiązania gospodarki osadami ściekowymi w oczyszczalniach ścieków w zakresie:

1. Wykonywanie analiz i ocen technologicznych oraz eksploatacyjnych pracy istniejących obiektów gospodarki osadowej wraz ze wskazaniem przyczyn występowania problemów oraz kierunków działań (optymalizacja pracy) w celu podniesienia efektywności pracy obiektów

2. Opracowywanie wielowariantowych koncepcji budowy/modernizacji ciągu przeróbki osadów ściekowych

3. Wykonywanie porównawczej oceny technicznej ofert w postępowaniu przetargowym na realizację lub modernizację ciągu przeróbki osadów ściekowych

4. Doradztwo w zakresie doboru urządzeń.

Przykładowy zakres koncepcji:

1. Ustalenie możliwych wariantów techniczno-technologicznych metody przeróbki i utylizacji osadów w aspekcie uwarunkowań lokalnych:

  • analiza ilości i jakości osadów powstających obecnie w oczyszczalni ścieków
  • analiza możliwości, sposobu i miejsca ostatecznej utylizacji osadów ściekowych
  • propozycja rozwiązań techniczno-technologicznych metody przeróbki osadów w zależności od sposobu ostatecznej jego utylizacji.

2. Analiza techniczno-ekonomiczna opłacalności wariantów przeróbki i ostatecznej utylizacji osadów, ustalenie cen jednostkowych robót lub jednostkowych nakładów rzeczowych oddzielnie dla każdego zadania.

3. Analiza porównawcza kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych z uwzględnieniem kosztów finansowania i etapowania inwestycji (koszt jednostkowy przeróbki jednego kilograma suchej masy osadu dla przedstawionych wariantów).

4. Analiza oddziaływania metody przeróbki osadów na środowisko.

5. Analiza ryzyka i awaryjności wybranego rozwiązania pod kątem zapewnienia ciągłości pracy obiektu.

6. Przedstawienie rozwiązania optymalnego, sporządzenie opisu robót w kolejności technologicznej ich wykonania.

7. Określenie powierzchni niezbędnej do realizacji przyjętego rozwiązania.

8. Dobór urządzeń.

 
 
 
 
Untitled Document
© 2010 LEMTECH Konsulting sp. z o.o. : home : o firmie : oferta : projekty : news : praca : kontakt . . Zdjęcia: Stock.XCHNG, FreePhotos.net :