LEMTECH Konsulting - pozwolenie zintegrowane


I
NWESTOR ZASTĘPCZY

 

Przedmiot oferty

 

1.Kompleksowe prowadzenie inwestycji w zakresie gospodarki wodno-ściekowej od    fazy przygotowania po rozliczenie
2.Opiniowanie, ocena i weryfikacja wykonania wszystkich etapów inwestycji wraz z    rozliczeniem
3.Pomoc techniczna na każdym etapie realizacji projektu


Oferta w zakresie fazy przedinwestycyjnej realizacji projektu

Przygotowanie dokumentacji przetargowej na usługi
Przygotowanie dokumentacji przetargowej na budowę
Przygotowanie dokumentacji przetargowej wg warunków kontraktu FIDIC     (czerwony) wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót
Przygotowanie dokumentacji przetargowej wg warunków kontraktu FIDIC (żółty)
Opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego
Weryfikacja kompletności i ocena wykonania dokumentacji projektowych
Weryfikacja kompletności i jakości dokumentacji przetargowych

Oferta w zakresie budowy i oddania do eksploatacji


Reprezentowanie Inwestora przed właściwymi Organami i Instytucjami
Kompleksowy nadzór inwestorski (Inspektor Nadzoru, Inżynier Kontraktu):
  *dopilnowanie zgodności realizacji Inwestycji z Kontraktem
  *analiza problemu, propozycja rozwiązania problemu
  *kontrole, badania, próby, pomiary i rozruchy technologiczne
Monitorowanie harmonogramu realizacji robót
Rozliczenia częściowe i końcowe robót w tym środków z pomocy publicznej
Rozliczenie końcowe inwestycji wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie/zgłoszenia o zakończeniu budowy
Udział w odbiorach gwarancyjnych
Zamknięcie inwestycji "pod klucz".

 
 
 
 
Untitled Document
© 2010 LEMTECH Konsulting sp. z o.o. : home : o firmie : oferta : projekty : news : praca : kontakt . . Zdjęcia: Stock.XCHNG, FreePhotos.net :