LEMTECH Konsulting - nowoczesność i środowisko


S
ZKOLENIA OTWARTE

warsztaty szkoleniowe
Usuwanie azotu i fosforu do obecnych i przyszłych wymogów UE: praktyka i nowe technologie. Odzysk azotu i fosforu

Miejsce
LEMTECH Konsulting, ul. Lubelska 24/6, Kraków

Terminy
W chwili obecnej brak terminu.

Program

Przedstawienie się uczestników. Czego oczekujemy od kursu?
1/ Charakterystyka œścieków z punktu widzenia sukcesu biologicznego usuwania N i P.
  Zasady usuwania N i P.
2/ Usuwanie azotu i fosforu. Czynniki utrudniające usuwanie N, P. Usprawnienie procesu usuwania azotu   i fosforu w ZOW. Nowe procesy usuwania N, P.
3/ Możliwoœści odzysku azotu i fosforu jako czynniki poprawiające jakoœść odpływu. Zmniejszenie   zapotrzebowania energii. Zakład odzysku surowców.
4/ Zasady unieszkodliwiania osadów. Trendy zwiększania i zmniejszania produkcji osadów.
  Pozwolenia na zrzut śœcieków: koniecznoœść statystycznego opisu dopuszczalnych stężeń. Koniecznoœść   wprowadzania dobowych ładunków jako podstawa pozwoleń wodno-prawnych.
5/ Dyskusja tematów wprowadzonych przez uczestników.


Prowadzenie: Prof. dr inż. Jan A. Oleszkiewicz

Jan A. Oleszkiewicz jest profesorem na University of Manitoba w Winnipeg, w Kanadzie. Profesor J. A. Oleszkiewicz rozwinął ośrodek badań usuwania azotu oraz fosforu ze ścieków w niskich temperaturach, udowadniając m.in. możliwość nitryfikacji w temperaturze 0.5oC, oraz dowodząc szybszego przebiegu procesu w warunkach z predenitrifkacją.
Badania usuwania azotu przy wysokich stężeniach wdrożono w pierwszej w Kanadzie stacji usuwania azotu całkowitego z wód osadowych. Wraz ze swym zespołem Profesor rozwinął proces wydzielania fosforu z osadu nadmiernego; technologię odzysku fosforu za pomocą strącania elektrochemicznego jako struwit, oraz fermentacji osadu czynnego dla poprawy defosfatacji.
Aktualnie prof. J. A. Oleszkiewicz prowadzi badania nad procesem anammox oraz nad granulacją osadu czynnego. Wykładał na uczelniach w USA, Australii, Tajlandii i w Polsce. Prowadzi współpracę m.in. z ośrodkami uniwersyteckimi: Tulane, Cornell, Concordia, Gifu, Brytyjskiej Kolumbii oraz Poznania (Politechnika Poznańska).
Jest doradcą firm amerykańskich BCR Environmental, Headworks International, oraz w Polsce firmy Lemtech Konsulting. Był prezesem Grupy Specjalistow IWA ds Usuwania i Odzysku Związków Biogennych i jest w Zarządzie Grupy IWA ds Dużych Oczyszczalni Ścieków.
Za swoje osiągnięcia uhonorowany zastał nagrodami Ministra Ochrony Środowiska w Polsce, Amerykańskiej Federacji Wody WEF, Kanadyjskiego Stowarzyszenia Inżynierów Budownictwa CSCE oraz Fundacji Rh. Jest członkiem nominowanym Amerykańskiej Akademii Inżynierii Środowiska (AAEE), Kanadyjskiej Akademii Inżynierii (CAE) oraz IWA i CSCE.
Autor 480 artykułów i referatów w czasopismach technicznych i materiałach konferencyjnych, szeregu książek w języku polskim m.in. na temat przeróbki osadów, składowania odpadów oraz projektowania procesów usuwania biogenów. Jest inicjatorem i głównym autorem trzech kolejnych wydań Poradnika Eksploatatora Oczyszczalni Ścieków. Za swoje osiągnięcia w rozwijaniu i promowaniu nowoczesnych technologii oczyszczania ścieków w Polsce został uhonorowany w 2014 roku tytułem Doktora Honoris Causa przez Politechnikę Poznańską.

Opłata - 900 PLN netto
Oplata za 1-dniowe warsztaty szkoleniowe wynosi 900 zł i obejmuje udział, materiały szkoleniowe, obiad i przerwy kawowe. Oferujemy 10% rabatu w przypadku zgloszenia minimum dwóch osób na jedno szkolenie.

UWAGA! Wszystkie nasze szkolenia będą dla Państwa zwolnione z Vat na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit.c ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), jeżeli są w co najmniej 70% finansowane ze środków publicznych.
Zgłoszenie
Pobierz kartę zgłoszeniową (Word), wypełnij i odeślij faksem, pocztą bądź e-mailem pod adresem:

LEMTECH Konsulting
ul. Lubelska 24/6
30-003 Kraków

tel.: (0 12) 429-40-31, 429-40-39
fax: (0 12) 429-40-65
e-mail: lemtech@lemtech.pl
internet: www.lemtech.pl

 
 
 
 
Untitled Document
© 2010 LEMTECH Konsulting sp. z o.o. : home : o firmie : oferta : projekty : news : praca : kontakt . . Zdjęcia: Stock.XCHNG, FreePhotos.net :