LEMTECH Konsulting - nowoczesność i środowisko


S
ZKOLENIA OTWARTE

warsztaty szkoleniowe
Usprawnienie technologii oczyszczania ścieków i odzysku surowców: sprawne technologie przyszłoœci już dzisiaj

Miejsce
LEMTECH Konsulting Sp z o.o , ul. Lubelska 24/6, 30-003 Kraków

Terminy
W chwili obecnej brak terminu.

Program


08:30-09:00  Przedstawienie się uczestników
09:00-10:00  Czynniki wpływające na sukces biologicznego usuwania związków biogennych.


PRZERWA

10:30-11:30  Poprawa efektu oczyszczania w ramach istniejących gabarytów.
Usprawnienie procesu usuwania Ni P.
11:30-12:30  Nowe procesy usuwania N i P. Odzysk fosforu dla poprawy jakości odpływu.


12:30-13:30 Obiad

08:30-09:00  Usuwanie związków niebezpiecznych. Zamknięcie obiegu energii. Odzysk surowców.

PRZERWA

14:45-16:00  5/ Dyskusja tematów wprowadzonych przez uczestników Dyskusja tematów wprowadzonych przez uczestników.


Prowadzenie: prof. Jan A. Oleszkiewicz wykładowca technologii oczyszczania ścieków na Uniwersytecie Manitoba w Kanadzie

Jan A. Oleszkiewicz jest profesorem na University of Manitoba w Winnipeg, w Kanadzie. Profesor J. A. Oleszkiewicz rozwinął ośrodek badań usuwania azotu oraz fosforu ze ścieków w niskich temperaturach, udowadniając m.in. możliwość nitryfikacji w temperaturze 0.5oC, oraz dowodząc szybszego przebiegu procesu w warunkach z predenitrifkacją.
Badania usuwania azotu przy wysokich stężeniach wdrożono w pierwszej w Kanadzie stacji usuwania azotu całkowitego z wód osadowych. Wraz ze swym zespołem Profesor rozwinął proces wydzielania fosforu z osadu nadmiernego; technologię odzysku fosforu za pomocą strącania elektrochemicznego jako struwit, oraz fermentacji osadu czynnego dla poprawy defosfatacji.
Aktualnie prof. J. A. Oleszkiewicz prowadzi badania nad procesem anammox oraz nad granulacją osadu czynnego. Wykładał na uczelniach w USA, Australii, Tajlandii i w Polsce. Prowadzi współpracę m.in. z ośrodkami uniwersyteckimi: Tulane, Cornell, Concordia, Gifu, Brytyjskiej Kolumbii oraz Poznania (Politechnika Poznańska).
Jest doradcą firm amerykańskich BCR Environmental, Headworks International, oraz w Polsce firmy Lemtech Konsulting. Był prezesem Grupy Specjalistow IWA ds Usuwania i Odzysku Związków Biogennych i jest w Zarządzie Grupy IWA ds Dużych Oczyszczalni Ścieków.
Za swoje osiągnięcia uhonorowany zastał nagrodami Ministra Ochrony Środowiska w Polsce, Amerykańskiej Federacji Wody WEF, Kanadyjskiego Stowarzyszenia Inżynierów Budownictwa CSCE oraz Fundacji Rh. Jest członkiem nominowanym Amerykańskiej Akademii Inżynierii Środowiska (AAEE), Kanadyjskiej Akademii Inżynierii (CAE) oraz IWA i CSCE.
Autor 480 artykułów i referatów w czasopismach technicznych i materiałach konferencyjnych, szeregu książek w języku polskim m.in. na temat przeróbki osadów, składowania odpadów oraz projektowania procesów usuwania biogenów. Jest inicjatorem i głównym autorem trzech kolejnych wydań Poradnika Eksploatatora Oczyszczalni Ścieków. Za swoje osiągnięcia w rozwijaniu i promowaniu nowoczesnych technologii oczyszczania ścieków w Polsce został uhonorowany w 2014 roku tytułem Doktora Honoris Causa przez Politechnikę Poznańską.

Opłata za 1-dniowe szkolenie wynosi: 1 000,00 zł netto
Kwota ta obejmuje udział, materiały szkoleniowe, obiad i przerwy kawowe. Noclegi nie są wliczone w opłatę.

UWAGA! Wszystkie nasze szkolenia będą dla Państwa zwolnione z Vat na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit.c ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), jeżeli są w co najmniej 70% finansowane ze środków publicznych.


W przypadku zgłoszenia przynajmniej 2 osób udzielamy 10-proc. zniżki. *(w wypadku opłacania szkolenia ze środków publicznych (minimum 70% całosci, potwierdzone oswiadczeniem) wystawiamy fakturę zwolnioną z VAT!)

Zgłoszenie

Pobierz kartę zgłoszeniową (Word), wypełnij i odeślij faksem, pocztą bądź e-mailem pod adresem:

LEMTECH Konsulting Sp z o.o
ul. Lubelska 24/6
30-003 Kraków

tel.: (0 12) 429-40-31, 429-40-39
fax: (0 12) 429-40-65
e-mail: lemtech@lemtech.pl
internet: www.lemtech.pl

 
 
 
 
Untitled Document
© 2010 LEMTECH Konsulting sp. z o.o. : home : o firmie : oferta : projekty : news : praca : kontakt . . Zdjęcia: Stock.XCHNG, FreePhotos.net :