LEMTECH Konsulting - Pisanie wniosku o finansowanie


P
UBLIKACJE

Pisanie wniosku o finansowanie

Zbigniew Jędrzejewski, Adam Kałuckiopis

RECENZJE

(...) Autorzy książki, którzy na co dzień mają do czynienia z problemem pozyskiwania środków finansowych na realizację różnorodnych przedsięwzięć, podzielili się z Czytelnikami praktyczną wiedzą i doświadczeniem w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie projektów. Dokładnie opisany jest każdy etap i każda część wniosku, ze zwróceniem szczególnej uwagi na najczęściej popełniane błędy. Dużo miejsca poświęcono przygotowaniom do napisania i złożenia wniosku, a więc przygotowaniu projektu, wytypowaniu pracowników do jego realizacji oraz odpowiedniemu wytypowaniu fundacji, która mogłaby sfinansować projekt (...).

Książka napisana jest prostym językiem, z wieloma akcentami humorystycznymi, dlatego osoby bez wykształcenia ekonomicznego nie powinny mieć problemów ze zrozumieniem zawartych w niej informacji.

Gazeta Samorządu i Administracji, 17 grudnia 2001

Jak zdobyć pieniądze. Podobno leżą na ulicy. Trzeba się tylko schylić. Można je także uzyskać poprzez starania na przykład o dofinansowanie zamierzonych projektów. I jest wiele gmin i powiatów, które z tej formy z powodzeniem korzystają. Rzecz tylko w tym, aby stosowny wniosek do odpowiednich władz, fundacji czy instytucji, zasobnych w fundusze przeznaczone na wspieranie działań inwestycyjnych, został odpowiednio przygotowany. Odpowiednio, to znaczy jasno, przejrzyście, bez zbytecznego gadulstwa, a nade wszystko przekonywująco. Umiejętność doboru stosownych argumentów decyduje bowiem o powodzeniu. I "To wcale nie jest trudne" - twierdzą autorzy interesującej książki, a właściwie podręcznika, pod jednoznacznym tytułem "Pisanie wniosku o finansowanie" (...).

Przegląd Samorządowy, styczeń 2002

(...) W książce najdziemy przykładowe źródła finansowania oraz programy pomocowe. Przy każdym znajduje się krótki opis kogo dofinansowanie dotyczy i jakie programy obejmuje. Gdy znajdziemy już interesujący nas program, mamy pomysły na projekt, który mógłby być dofinansowany, możemy rozpocząć pracę nad pisaniem wniosku. Autorzy przestrzegają, że sprawa nie jest prosta, ale jednocześnie zachęcają do podjęcia wysiłku. I w tym momencie możemy skorzystać z porad, jak tego dokonać. Doświadczeni konsultanci pomogą nam zorganizować sobie pracę nad pisaniem wniosku oraz doradzą, na co należy zwrócić uwagę i jakich błędów unikać (...).

Gazeta Rachunkowa, 25 stycznia 2002

 
 
 
 
Untitled Document
© 2010 LEMTECH Konsulting sp. z o.o. : home : o firmie : oferta : projekty : news : praca : kontakt . . Zdjęcia: Stock.XCHNG, FreePhotos.net :