LEMTECH Konsulting - Sposób na finansowanie inwestycji komunalnych


P
UBLIKACJE

Sposób na finansowanie inwestycji komunalnych.
Jak skutecznie przygotować inwestycję pod wymogi funduszy


Jacek Kawala, Tadeusz Bagiński, Zbigniew Jędrzejewski


opis

fragment

RECENZJE

Bogato i dowcipnie ilustrowana książka stanowi przystępną i ciekawą lekturę dla osób zainteresowanych prowadzeniem inwestycji komunalnych. Omówiony został m.in. udział w finansowaniu inwestycji komunalnych funduszy pomocowych. Niewątpliwie bardzo przydatne będą dla czytelników analizy ekonomiczne i finansowe, przygotowane na przykładzie budowy oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną, selektywnej zbiórki w systemie workowym oraz modernizacji i rozbudowy sieci wodociągowej. Z istotnymi dla inwestycji uwagami można się zapoznać dzięki lekturze rozdziału poświęconego realizacji i monitorowaniu projektu. Uwagi tutaj zawarte pomogą uniknąć wielu problemów związanych z realizacją inwestycji.

Przegląd Komunalny, lipiec 2001

Jest to lektura dla służb komunalnych nieodzowna. Trzej autorzy tej książki to znani fachowcy. Jacek Kawala jest specjalistą planowania i analizy inwestycji infrastrukturalnych; Tadeusz Bagiński zajmuje się przygotowaniem i realizacją inwestycji komunalnych, począwszy od planowania, przez przygotowanie, analizę, a na realizacji i monitorowaniu projektu skończywszy; Zbigniew Jędrzejewski od początku lat 90., współpracuje z programami pomocowymi, takimi jak ETP, LEM, LGPP, ukierunkowanymi na rozwiązywanie problemów samorządów lokalnych w Polsce i krajach Europy Środkowo-Wschodniej (...).

Aura, wrzesień 2001

Książka powinna również zainteresować studentów uczelni ekonomicznych i technicznych, chcących lepiej poznać nowe możliwości pozyskiwania środków finansowych na inwestycje komunalne w naszym kraju.

EKOTECHNIKA, jesień 2001

Książka jest praktycznym poradnikiem przeznaczonym dla jednostek samorządu terytorialnego, który w sposób jasny i klarowny pokazuje krok po kroku, jak skutecznie doprowadzić do realizacji zamierzoną inwestycję.
Autorzy w swojej publikacji przedstawili sposoby skutecznego działania, które pozwolą w rezultacie na dobre zaplanowanie inwestycji oraz pozyskanie inwestorów. (...) Autorzy nie zapomnieli poinformować czytelnika o najlepszych metodach spłaty kredytu zaciągniętego na inwestycję (jeśli takie osunięcie było konieczne). Możemy również z lektury książki dowiedzieć się, jak sobie poradzić z obliczeniem cash flow (przepływu środków pieniężnych). (...) Dobrym pomysłem było umieszczenie na końcu książki tabel dyskontowych. Trafne porównania, przykłady i satyryczne rysunki zwiększają przejrzystość wyjaśnianych zagadnień.

Gazeta Samorządu i Administracji, 13 sierpnia 2001


Książka będzie z pewnością pomocna w poszerzeniu wiedzy i przyswojeniu sobie procedur postępowania przy sporządzaniu analiz ekonomiczno-finansowych inwestycji komunalnych (...).
Cel, jaki sobie postawili autorzy - udostępnienie czytelnikom narzędzia, które ułatwi odpowiednie przygotowanie inwestycji, a co za tym idzie, przygotowanie skutecznych wniosków o finansowanie zadań inwestycyjnych w gminach - wydaje się być osiągnięty. Znaleźć więc można odpowiedź, co to jest projekt w rozumieniu organizacji pomocowych, fundacji i banków, co to jest etapowanie i cykl według Bauma (pracownika Banku Światowego), na czym polega analiza ekonomiczna, finansowa, techniczna i technologiczna projektu (...).

WSPÓLNOTA, 18 sierpnia 2001


(...) na uwagę zasługuje sposób przedstawienia analizy ekonomiczno–finansowej: czytelnik prowadzony jest krok po kroku przez wszystkie etapy opracowania. Nawet brak gruntownego przygotowania ekonomicznego nie jest żadną przeszkodą w zrozumieniu definicji takich pojęć, jak: dyskontowanie, stopa dyskontowa i procentowa, wartość przyszła, wartość bieżąca, czynnik wartości przyszłej, czynnik dyskontowy, czynnik cykliczności rocznej czy też czynnik odzyskania kapitału. Do poradnika załączono tabele wyliczeniowe z poszczególnymi czynnikami. Stanowi to niezwykle duże ułatwienie, gdyż można w ten sposób uniknąć żmudnych obliczeń, a tym samym stosowania niezwykle skomplikowanych wzorów podawanych przez większość podręczników akademickich (...).

Odpady i Środowisko, 31 sierpnia 2001

(..) Największą zaletą tej publikacji jest przystępny i zrozumiały język w materii, która wcale taka łatwa nie jest. Autorzy piszą: staraliśmy się pokazać wszystkie najistotniejsze elementy potrzebne do opracowania wniosku, ale w sposób, który byłby "strawny" dla przeciętnego pracownika samorządowego w Polsce, niekoniecznie posiadającego wyższe wykształcenie ekonomiczne. Czy ten zamysł się powiódł? O powodzeniu tego podręcznika, o jego praktyczności może tylko zaświadczyć jednostka samorządowa, która z tą publikacją w ręku niejako krok po kroku będzie szykować inwestycję komunalną i wniosek o dofinansowanie z instytucji krajowych lub zagranicznych. Niezwykle pomocne będzie powołanie się na zamieszczone w tym podręczniku przykłady analiz ekonomicznych i finansowych dla wybranych projektów. Nic tak nie pomaga w skutecznym działaniu jak wzorowanie się na dobrych i sprawdzonych wzorcach.

EKOFinanse, lipiec 2001

(..) To napisane prostym i zrozumiałym językiem kompendium wiedzy zawiera szereg wyliczeń, analiz, tabel i porównań oraz przykłady konkretnych inwestycji, np. oczyszczalni ścieków czy sieci kanalizacyjnej. Książka jest niezastąpionym narzędziem pracy dla wszystkich tych, którzy stykają się w pracy zawodowej z problematyką planowania i przygotowywania inwestycji komunalnych" .

ekoprofit, kwiecień 2003

 
 
 
 
Untitled Document
© 2010 LEMTECH Konsulting sp. z o.o. : home : o firmie : oferta : projekty : news : praca : kontakt . . Zdjęcia: Stock.XCHNG, FreePhotos.net :