LEMTECH Konsultong - studium wykonalności dla inwestycji komunalnych


P
UBLIKACJE

Studium wykonalności dla inwestycji komunalnych

Jacek Kawala, Ewa Kalinowska, Marlena ModrasRECENZJE


(...) Niezwykła wartość tego podręcznika polega na tym, że wszystkie analizy inwestycji komunalnych (np. oczyszczalni ścieków i składowisk odpadów) oparte są na praktycznych przykładach. Lektura obowiązkowa dla inwestorów w samorządach!

EKOFinanse, maj 2003

(...) Wszystkie przedstawione w książce przykłady oparte są na prawdziwych inwestycjach, dla których opracowano analizy techniczno-ekonomiczne lub studia wykonalności. W kompendium znalazły się studia przypadków dotyczących uporządkowania gospodarki ściekowej trzech gmin. Przedstawiony w podręczniku zakres merytoryczny studiów wykonalności dla inwestycji komunalnych odpowiada wymogom stawianym tego typu opracowaniom przy współfinansowaniu realizacji projektów ze środków Unii Europejskiej.

Gazeta Prawna, 19 maja 2003

(..) To napisane prostym i zrozumiałym językiem kompendium wiedzy zawiera szereg wyliczeń, analiz, tabel i porównań oraz przykłady konkretnych inwestycji, np. oczyszczalni ścieków czy sieci kanalizacyjnej. Książka jest niezastąpionym narzędziem pracy dla wszystkich tych, którzy stykają się w pracy zawodowej z problematyką planowania i przygotowywania inwestycji komunalnych

ekoprofit, czerwiec 2003

(...) Zaletą publikacji jest ilustrowanie omawianych punktów przykładami z przygotowywanych w przeszłości przez firmę analiz wykonalności. Ten pierwszy praktyczny przewodnik po tworzeniu studiów wykonalności, skierowany bezpośrednio do inwestorów komunalnych, jest bardzo oczekiwanym i dobrym narzędziem wpomagającym zarówno tworzenie, jak i ocenę studium wykonalności.

ekologia praktyczna, lipiec 2003

(...) Znajdą tu Państwo bardzo ważne uwagi i wskazówki, które będą pomocne przy składaniu wniosku z programów pomocowych Unii, ponieważ nieodłącznym elementem wniosku jest studium wykonalności i ocena oddziaływania na środowisko.

Forum Eksploataora, lipiec 2003

(...) Podręcznik zawiera informacje o tym, co musi się znaleźć we właściwie opracowywanym dokumencie i jaki powinien być jego zakres. Stanowi on przewodnik po wszystkich elementach odpowiednio przygotowanego studium wykonalności.

Przegląd Komunalny, wrzesień 2003

(...) Rekomendowany dziś podręcznik opracowany przez specjalistów, zawiera kompendium wiedzy na temat właściwego przygotowania studium wykonalności dla infrastrukturalnych inwestycji komunalnych. Takie studium jest prócz oceny oddziaływania na środowisko, podstawowym dokumentem, bez którego nie można się ubiegać o środki finansowe z programów pomocowych Unii Europejskiej

AURA, wrzesień 2003

 
 
 
 
Untitled Document
© 2010 LEMTECH Konsulting sp. z o.o. : home : o firmie : oferta : projekty : news : praca : kontakt . . Zdjęcia: Stock.XCHNG, FreePhotos.net :