LEMTECH Konsulting - Analiza działalności Bychawskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego


P
ROJEKTY

Analiza działalności Bychawskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego

Analiza działalności Bychawskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bychawie
obejmowała:

  • analizę stanu istniejącego organizacji usług komunalnych na terenie miasta Bychawa z uwzględnieniem analizy technicznej, finansowo-ekonomicznej i sposobu zarządzania,
  • ocenę kierunków i potrzeb zmian organizacji Bychawskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego dostosowujących je do warunków gospodarki rynkowej (z uwzględnieniem charakteru usług komunalnych) oraz przedstawienie długofalowej koncepcji funkcjonowania przedsiębiorstwa łącznie z określeniem zakresu jego działania,
  • opracowanie planu finansowania działalności przedsiębiorstwa obejmującego projekcje kosztów działalności spółki oraz przychodów na okres 5 lat przyszłej działalności spółki.

Zamawiający: Urząd Miejski Bychawa
Termin: 2001

 
 
 
 
Untitled Document
© 2010 LEMTECH Konsulting sp. z o.o. : home : o firmie : oferta : projekty : news : praca : kontakt . . Zdjęcia: Stock.XCHNG, FreePhotos.net :