LEMTECH Konsulting - Promocja unijnego systemu ekozarządzania i audytu EMAS w Polsce


P
ROJEKTY

Promocja unijnego systemu ekozarządzania i audytu EMAS w Polsce

W ramach projektu przygotowano 400 przedstawicieli firm, instytucji oraz organizacji do wdrażania europejskiego systemu zarządzania środowiskowego EMAS. Przeprowadzono szeroką kampanię promocyjną, która obejmowała m.in.: publikację artykułów i wywiadów na temat systemu EMAS w gazetach ogólnopolskich i czasopismach specjalistycznych, udział w konferencjach i targach ekologicznych, reklamę zewnętrzną na przystankach autobusowych i tramwajowych, tzw. "city light" w pięciu największych miastach w kraju, a także przygotowanie całej gamy materiałów reklamowych, takich jak ulotki i broszury informacyjne, plakaty, koszulki, kubki, parasole, torby itp.

Przygotowano także film reklamowy, zachęcający organizacje do ubiegania się o rejestrację w systemie EMAS pod tytułem "Czas na EMAS". Oficjalnym zakończeniem realizacji projektu była konferencja "Przygotowanie Polski do wdrożenia EMAS", która odbyła się w Ministerstwie Środowiska w grudniu 2005.

Projekt był realizowany przez konsorcjum firm: Royal Haskoning (Holandia), SIĘ (Estonia) oraz LEMTECH Konsulting.

Żródło finansowania: Phare 2002/000-605.05.01

Wartość projektu to 2,479 mln zł

Zamawiający: Fundacja "Fundusz Współpracy", Ministerstwo Środowiska
Termin: 2004-2005

 
 
 
 
Untitled Document
© 2010 LEMTECH Konsulting sp. z o.o. : home : o firmie : oferta : projekty : news : praca : kontakt . . Zdjęcia: Stock.XCHNG, FreePhotos.net :