LEMTECH Konsulting - Analiza ekonomiczno-finansowa i wycena firmy DOMENA


P
ROJEKTY

Analiza ekonomiczno-finansowa i wycena firmy DOMENA

Analiza ekonomiczno-finansowa obejmuje m.in. analizę finansową stanu istniejącego, analizę branżową i prognozę kluczowych wielkości ekonomicznych na przeszłe lata. Wycena przedsiębiorstwa wykonano metodą zdyskontowanych przyszłych wpływów pieniężnych oraz metodą wskaźników rynkowych.

Zamawiający: DOMENA Agencja Reklamowa
Termin: 2005


 

 
 
 
 
Untitled Document
© 2010 LEMTECH Konsulting sp. z o.o. : home : o firmie : oferta : projekty : news : praca : kontakt . . Zdjęcia: Stock.XCHNG, FreePhotos.net :