LEMTECH Konsulting - Analiza technologiczna rozbudowy oczyszczalni ścieków zakładu Nutricia w Opolu


P
ROJEKTY

Analiza technologiczna rozbudowy oczyszczalni ścieków zakładu Nutricia w Opolu

analiza technologiczna

Zakres opinii:
1. Analiza stanu istniejącego:
- Bilans ładunku dopływającego
- Obciążenie hydrauliczne i ładunkiem zanieczyszczeń w układzie
- Efektywność pracy oczyszczalni w odniesieniu do usuwania ze ścieków zawiesiny, związków węgla i azotu.

2. Analiza aktualnego ciągu technologicznego oczyszczania ścieków i wskazanie słabych punktów w ciągu.

3. Ocena możliwości modernizacji i rozbudowy obecnie eksploatowanej oczyszczalni po zwiększeniu ilości (trzykrotnie) dopływających ścieku. Wstępne propozycje rozwiązań dot. rozbudowy i modernizacji zakładowej oczyszczalni ścieków.

Zamawiający: Nutricia Polska
Termin: 2003

 
 
 
 
Untitled Document
© 2010 LEMTECH Konsulting sp. z o.o. : home : o firmie : oferta : projekty : news : praca : kontakt . . Zdjęcia: Stock.XCHNG, FreePhotos.net :