LEMTECH Konsulting - Symulacja komputerowa modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków Czajka w Warszawie


P
ROJEKTY

Aktualizacja symulacji komputerowej modelowania modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków "Czajka" w Warszawie

oczyszczalnia ścieków

Projekt obejmował wykonanie aktualizacji symulacji komputerowej pracy stopnia biologicznego wykonanej w roku 2001 przez zespół LEMTECH Konsulting i EnviroSim Associated Ltd dla modelowania modernizacji i rozbudowy stopnia oczyszczania ścieków "Czajka". Celem pracy było uzyskanie układu technologicznego stopnia biologicznego minimalizującego scalone koszty inwestycyjne i eksploatacyjne dla okresu 25 lat funkcjonowania obiektu.

Wartość projektu to 8 mln zł

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie S.A.
Termin: 2005

 
 
 
 
Untitled Document
© 2010 LEMTECH Konsulting sp. z o.o. : home : o firmie : oferta : projekty : news : praca : kontakt . . Zdjęcia: Stock.XCHNG, FreePhotos.net :