LEMTECH Konsulting - Plan gospodarki odpadami dla gminy Łaziska Document


P
ROJEKTY

Plan gospodarki odpadami dla gminy Łaziska

Plan gospodarki odpadami dla gminy Łaziska został opracowany zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi. Dokument zawierał:

 • omówienie aktualnego stanu prawnego,
 • analizę stanu obecnego w sektorze gospodarki odpadami,
 • prognozę zmian ilościowych i jakościowych w gospodarce odpadami,
 • cele i zadania proponowanego systemu gospodarki,
 • opis rekomendowanego systemu gospodarki odpadami,
 • długoterminowy program strategiczny na okres 10 lat, który określił cele i zadania niezbędne do zrealizowania,
 • harmonogram rzeczowym planowanych działań wraz z szacunkowymi nakładami, obejmujący okres 10 lat,
 • plan działań na najbliższe cztery lata,
 • analizę oddziaływania na środowisko,
 • sposoby monitoringu i wdrażania planu,
 • możliwości finansowania zadań przewidzianych w planie.

Zamawiający: Urząd Gminy Łaziska
Termin: 2003

 
 
 
 
Untitled Document
© 2010 LEMTECH Konsulting sp. z o.o. : home : o firmie : oferta : projekty : news : praca : kontakt . . Zdjęcia: Stock.XCHNG, FreePhotos.net :