LEMTECH Konsulting - Studium wykonalności budowy kanalizacji sanitarnej w Gorzycach


P
ROJEKTY

Pomoc techniczna w ramach projektu pn. "Gospodarka wodno-ściekowa w Mysłowicach"

W ramach projektu "Gospodarka wodno-ściekowa w Mysłowicach" (Fundusz Spójności Projekt nr 2004/PL/16/C/PE/011) sporządzono Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego na roboty budowlane dwóch kontraktów wg YELLOW FIDIC: Warunki Kontraktowe dla Urządzeń oraz Projektowania i Budowy Drugie wydanie angielsko-polskie, tlumaczenie pierwszego wydania, 1999 "Żółta książka" (dla urządzeń oraz projektowania i budowy). Udzielono także wsparcia technicznego, organizacyjnego, prawnego oraz doradztwa finansowego JRP w pełnieniu zadań w zakresie wdrożenia i zarządzania projektem zgodnie z postanowieniami Decyzji Komisji Europejskiej w sprawie przyznania pomocy oraz uregulowaniami prawnymi polskich instytucji odpowiedzialnych za wdrożenie projektów Funduszu Spójności.

Całkowita wartość projektu to ponad 23 mln euro

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. oraz CITEC S.A.
Termin: 2006

 
 
 
 
Untitled Document
© 2010 LEMTECH Konsulting sp. z o.o. : home : o firmie : oferta : projekty : news : praca : kontakt . . Zdjęcia: Stock.XCHNG, FreePhotos.net :