LEMTECH Konsulting - Mechanizm Finansowy EOG/Norweski Mechanizm Finansowy


P
ROJEKTY

Koncepcja przepompowni ścieków Biały Brzeg w Jaworznie

Budowa przepompowni ścieków planowana jest w związku z odkształceniwami pionowymi istniejącego kolektora ściekowego, spowodowanymi przez eksploatację węgla. Wydajność obiektu ma być nie mniejsza niż 2 020 m3/h.

Całkowity koszt inwestycji to ok. 2,8 mln zł.

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociagów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jaworznie
Termin: 2006

 
 
 
 
Untitled Document
© 2010 LEMTECH Konsulting sp. z o.o. : home : o firmie : oferta : projekty : news : praca : kontakt . . Zdjęcia: Stock.XCHNG, FreePhotos.net :