LEMTECH Konsulting - Mechanizm Finansowy EOG/Norweski Mechanizm Finansowy


P
ROJEKTY

Specyfikacja techniczna budowy Kolektora Dolnej Terasy Wisły - Etap I i II

Zadanie, polegające na przygotowaniu kompletu Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla budowy Kolektora Dolnej Terasy Wisły (DTW) - Etap I i II, zostało wykonane z wykorzystaniem WARUNKÓW KONTRAKTOWYCH DLA BUDOWY dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiającego (tzw. "czerwony" FIDIC), a finansowanych z Funduszu Spójności oraz ze środków własnych MPWiK, w tym z pożyczki z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociagów i Kanalizacji w Krakowie SA
Termin: 2006

 
 
 
 
Untitled Document
© 2010 LEMTECH Konsulting sp. z o.o. : home : o firmie : oferta : projekty : news : praca : kontakt . . Zdjęcia: Stock.XCHNG, FreePhotos.net :