LEMTECH Konsulting - Mechanizm Finansowy EOG/Norweski Mechanizm Finansowy


P
ROJEKTY

Aplikacja do Funduszu Spójności systemu wodno-ściekowego na terenie Helu

Dokumentacja aplikacyjna do Funduszu Spójności dla przedsięwzięcia pn."Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Helu" obejmuje:

studium wykonalności planowanego do realizacji przedsięwzięcia,

wniosek do Funduszu Spójności,

raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Władze samorządowe Helu chcą ze środków unijnych zbudować i zmodernizować sieć wodociągową oraz kanalizację sanitarną i deszczową. Przedsięwzięcie swoim zasięgiem obejmie część obszaru Nadmorskiego Parku Krajobrazowego oraz tereny zaliczone do sieci NATURA 2000.

Wartość projektu wynosi około 50 mln zł

Zamawiający: Urząd Miasta Helu
Termin: 2006 - projekt nadal jest realizowany

 
 
 
 
Untitled Document
© 2010 LEMTECH Konsulting sp. z o.o. : home : o firmie : oferta : projekty : news : praca : kontakt . . Zdjęcia: Stock.XCHNG, FreePhotos.net :