LEMTECH Konsulting - wniosek do Norweskiego Mechanizmu Finansowego


P
ROJEKTY

Ocena wniosków RZGW Kraków do Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Wykonano ocenę merytoryczno-formalną wniosków o dofinansowanie projektów z Mechanizmu finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (MF EOG/NMF) pod roboczymi tytułami: "Usprawnienie procesu planowania przestrzennego w aspekcie ochrony przeciwpowodziowej w zlewni Sanu" i "Rozwój narzędzi zarządzania wodami w zlewni Raby".

Zamawiający: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
Termin: 2007

 
 
 
 
Untitled Document
© 2010 LEMTECH Konsulting sp. z o.o. : home : o firmie : oferta : projekty : news : praca : kontakt . . Zdjęcia: Stock.XCHNG, FreePhotos.net :