LEMTECH Konsulting - rozbudowa oczyszczalni ścieków Gdańsk Wschód


P
ROJEKTY

Ekspertyza programu funkcjonano-użytkowego "Rozbudowa oczyszczalni ścieków Gdańsk Wschód etap II"

Ekspertyza obejmowała opinię do części technologicznej Programu funkcjonano-użytkowego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego "Rozbudowa oczyszczalni ścieków Gdańsk Wschód etap II - zagospodarowanie osadów ściekowych oraz przystosowanie obiektów oczyszczalni do zaostrzonych wymogów usuwania azotu ogólnego" zawierającą:

ocenę zakresu działań przewidywanych w ramach PFU,
wskazanie możliwości ograniczenia zakresu modernizacji oczyszczalni wraz z uzasadnieniem,
propozycje zapisów do PFU mających na celu uściślenie i modyfikację wymagań Zamawiającego w    celu obniżenia kosztów inwestycji przy zachowaniu wymaganych przez inwestora gwarantowanych    parametrów,
ocenę zapisów PFU pod kątem możliwości uzyskania wymaganych przez Zamawiającego efektów,
ocenę zasadności i skuteczności zastosowania technologii opisanych w PFU.

Zamawiający: Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna sp. z o.o.
Termin: 2007

 
 
 
 
Untitled Document
© 2010 LEMTECH Konsulting sp. z o.o. : home : o firmie : oferta : projekty : news : praca : kontakt . . Zdjęcia: Stock.XCHNG, FreePhotos.net :