LEMTECH Konsulting - Mechanizm Finansowy EOG/Norweski Mechanizm Finansowy


P
ROJEKTY

Aplikacja do Funduszu Spójności i analiza kosztów i korzyści dla zbiornika wodnego Kąty-Myscowa

Zaktualizowano studium wykonalności, sporządzono analizę kosztów i korzyści oraz przygotowano pełną aplikację do Funduszu Spójności wraz z załącznikami dla budowy zbiornika wodnego Kąty-Myscowa. W ramach projektu, który został umieszczony w "Planie Inwestycyjnym 2007-2013" w ramach Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko", przewidziano także wybudowanie zapory z urządzeniami technicznymi i hydroelektrownia produkującą rocznie 6629 MWh, dróg, wodociągów oraz kanalizacji w rejonie zbiornika.

Akwen o powierzchni powyżej 4 kilometrów kwadratowych ma być gotowy do 2016. Dzięki tej inwestycji znacząco poprawi się zaopatrzenie w wodę największych miast zlewni Wisłoki - Jasła, Dębicy i Mielca. Problem dotyczy 40-60 tysięcy mieszkańców, jak również znajdujących się tam zakładów przemysłowych. Same tylko wodociągi jasielskie planują w najbliższych latach podwojenie poboru wody z rzeki. Na budowie zbiornika skorzystają także mieszkańcy Rzeszowa i Krosna, bowiem w pobliżu drugiego z tych miast dojdzie do przerzutu wody z Wisłoki do Wisłoka.

Wartość projektu wynosi około 862 mln zł

Zamawiający: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
Termin: 2007

 
 
 
 
Untitled Document
© 2010 LEMTECH Konsulting sp. z o.o. : home : o firmie : oferta : projekty : news : praca : kontakt . . Zdjęcia: Stock.XCHNG, FreePhotos.net :