LEMTECH Konsulting - rozbudowa oczyszczalni ścieków Gdańsk Wschód


P
ROJEKTY

Dokumentacja przetargowa - Przedmiar robót dla budowy kanalizacji w Krakowie

Przygotowano dokumentację przetargową w zakresie przedmiaru robót dla inwestycji "Kolektor Dolnej Terasy Wisły etap I i II" zgodnie z wymogami FIDIC i UZP, na podstawie obowiązujących przepisów oraz wytycznych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje:

Etap I - Budowa 1 kpl. pompowni sieciowej ścieków o wydajności Q= 920 l/s, 780 m rurociągów    tłocznych DN 500 mm oraz 900 m kolektora grawitacyjnego DN 1100 mm,
Etap II - Budowa 1900 m kolektora grawitacyjnego DN 1000 mm. Inwestycja realizowana jest w    Krakowie, przy współfinansowaniu ze środków Funduszu Spójności.

Wartość projektu to ok. 38 mln zł

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA w Krakowie
Termin: 2007

 
 
 
 
Untitled Document
© 2010 LEMTECH Konsulting sp. z o.o. : home : o firmie : oferta : projekty : news : praca : kontakt . . Zdjęcia: Stock.XCHNG, FreePhotos.net :