LEMTECH Konsulting - rozbudowa oczyszczalni ścieków Gdańsk Wschód


P
ROJEKTY

Specyfikacje techniczne i przedmiar robót dla budowy kolektora sanitarnego Dolnej Terasy Wisły w Krakowie

Przygotowano specyfikacje techniczną dla etapu III (dla warunków kontraktowych FIDIC).

Zakres przedsięwzięcia obejmuje:

Budowa metodą bezwykopową (mikrotuneling) kolektora sanitarnego o długości ok. 3 km, warunki jak dla etapów I i II (czerwony FIDIC, UZP, Fundusz Spójności/NFOŚiGW, EBOR)Termin wykonania: 2008

 
 
 
 
Untitled Document
© 2010 LEMTECH Konsulting sp. z o.o. : home : o firmie : oferta : projekty : news : praca : kontakt . . Zdjęcia: Stock.XCHNG, FreePhotos.net :