LEMTECH Konsulting - Mechanizm Finansowy EOG/Norweski Mechanizm Finansowy


P
ROJEKTY

Wielowariantowa koncepcja modernizacji gospodarki osadowej Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Oławie

Celem koncepcji była analiza możliwych wariantów modernizacji gospodarki osadowej w Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Oławie (RLM - ok. 54 000), w aspekcie lokalnych uwarunkowań dla końcowego zagospodarowania osadów oraz uwarunkowań prawnych, jakie będą obowiązywać po roku 2011.

Zakres prac obejmował: analizę oczyszczalni ścieków oraz ilości i jakości osadów w stanie istniejącym, prognozę zmian w obciążeniu oczyszczalni i ilości osadów wymagających przeróbki, przegląd aktualnych i planowanych zmian w przepisach dotyczących zagospodarowania osadów ściekowych, analizę technologiczną i ekonomiczną zaproponowanych 3 wariantów modernizacji przeróbki osadów: ATAD, kompostowanie w reaktorach tlenowych, suszenie termiczne.

Zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Oławie Sp. z o.o.


Termin: 2008

 
 
 
 
Untitled Document
© 2010 LEMTECH Konsulting sp. z o.o. : home : o firmie : oferta : projekty : news : praca : kontakt . . Zdjęcia: Stock.XCHNG, FreePhotos.net :