LEMTECH Konsulting - Mechanizm Finansowy EOG/Norweski Mechanizm Finansowy


P
ROJEKTY

Koncepcja (Master Plan) rozwoju i modernizacji będących w posiadaniu KPWiK Sp. z o.o. w Kraśniku urządzeń (w tym sieci) wodociągowych oraz urządzeń (w tym sieci) kanalizacyjnych

Celem koncepcji było określenie potrzeb w zakresie rozwoju i modernizacji urządzeń gospodarki wodno-ściekowej w mieście Kraśnik i obrębach gmin Kraśnik i Dzierzkowice objętych działaniem Kraśnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. oraz określenie możliwości uzyskania pomocy finansowej na realizację proponowanych zadań inwestycyjnych. Opracowanie stanowi podstawę do sporządzenia planów rocznych i wieloletnich rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu KPWiK Sp. z o.o..

Zakres rzeczowy opracowania dotyczył modernizacji ujęć wody podziemnej, budowy i modernizacji sieci wodociągowej, budowy i modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizacji gospodarki osadowej w oczyszczalni ścieków komunalnych. Koncepcja zawiera analizę stanu istniejącego, wykaz i charakterystykę techniczno-technologiczną proponowanych zadań rozwojowych i modernizacyjnych oraz analizę ekonomiczną i finansową przedsięwzięcia.

Zamawiający: Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kraśniku

Termin: 2007

 
 
 
 
Untitled Document
© 2010 LEMTECH Konsulting sp. z o.o. : home : o firmie : oferta : projekty : news : praca : kontakt . . Zdjęcia: Stock.XCHNG, FreePhotos.net :