LEMTECH Konsulting - Mechanizm Finansowy EOG/Norweski Mechanizm Finansowy


P
ROJEKTY

Koncepcja - analiza możliwych wariantów gospodarki osadem powstającym w Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Mokrej Prawej dla miasta Skierniewice

Celem koncepcji była analiza możliwych wariantów gospodarki osadami ściekowymi wytwarzanymi w Miejskiej Oczyszczalni Ścieków dla miasta Skierniewice, wskazanie wariantu optymalnego oraz formy końcowego zagospodarowania osadów/odpadów po przeróbce.
Zakres prac obejmował:

  • analizę ilości i jakości osadów w stanie istniejącym,
  • prognozę zmian w obciążeniu oczyszczalni i ilości wytwarzanych osadów,
  • przegląd przepisów i lokalnych uwarunkowań dotyczących zagospodarowania osadów ściekowych
  • analizę technologiczną i ekonomiczną zaproponowanych wariantów przeróbki osadów: (I. Suszenie i spalanie osadu, II. Suszenie termiczne osadu i III. Mokre utlenianie osadu. )

Zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji "WOD-KAN" Sp. z o.o. w Skierniewicach

Termin: 2009

 
 
 
 
Untitled Document
© 2010 LEMTECH Konsulting sp. z o.o. : home : o firmie : oferta : projekty : news : praca : kontakt . . Zdjęcia: Stock.XCHNG, FreePhotos.net :