LEMTECH Konsulting - Wdrażanie EMAS w Polsce


P
ROJEKTY

Wdrażanie unijnego systemu ekozarządzania i audytu EMAS w Polsce

EMAS

Wdrażanie unijnego systemu ekozarządzania i audytu EMAS w Polsce
Celem projektu było przygotowanie i przeszkolenie przedstawicieli polskich instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie systemu EMAS w Polsce oraz kandydatów na weryfikatorów środowiskowych. W ramach projektu opracowano materiały szkoleniowe oraz podręczniki, jak również przeprowadzono osiem szkoleń dla przedstawicieli administracji odpowiedzialnych za funkcjonowanie systemu EMAS w Polsce (Ministerstwa Środowiska, Polskiego Centrum Akredytacji, urzędów wojewódzkich i WIOŚ) w zakresie praktycznych aspektów wdrażania systemu EMAS.

W ramach projektu przeszkolono również grupę kandydatów na weryfikatorów środowiskowych, którzy mieli możliwość zapoznania się z wymaganiami EMAS, praktycznymi aspektami przeprowadzania procesu weryfikacji oraz zatwierdzenia deklaracji środowiskowej. Jednym z elementów szkolenia było również przeprowadzenie wstępnego audytu środowiskowego w wybranej organizacji. Szkolenie zakończyło się egzaminem ze znajomości prawa środowiskowego i wymagań rozporządzenia EMAS. Uczestnicy, którzy zdali egzamin, mieli możliwość uzyskania akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji po uprzednim złożeniu wniosku oraz niezbędnych dokumentów do PCA.

Opracowano także tematyczną stronę internetową o EMAS dostępną na serwerze Ministerstwa Środowiska łącznie z dwoma szkoleniami typu e-learning. Na stronie można znaleźć m.in. ogólne informacje na temat systemu, właściwe akty prawne, a także skorzystać z interaktywnych szkoleń internetowych.

Projekt był realizowany przez konsorcjum firm: Royal Haskoning (Holandia), SIĘ (Estonia) oraz LEMTECH Konsulting.

Żródło finansowania: Phare 2002/000-605.05.01

Wartość projektu to ok. 2,7 mln zł

Zamawiający: Fundacja "Fundusz Współpracy", Ministerstwo Środowiska
Termin: 2004-2005


 
 
 
 
Untitled Document
© 2010 LEMTECH Konsulting sp. z o.o. : home : o firmie : oferta : projekty : news : praca : kontakt . . Zdjęcia: Stock.XCHNG, FreePhotos.net :