LEMTECH Konsulting - Studium wykonalności rozbudowy sieci kanalizacyjnej w Jerzmanowicach


P
ROJEKTY

Studium wykonalności rozbudowy sieci kanalizacyjnej w Jerzmanowicach

studium wykonalności

W ramach zlecenia sporządzono studium wykonalności zgłoszonego do dofinansowania w ramach ZPORR projektu pod nazwą "Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie wsi Gotkowice, Przeginia, Czubrowice, Racławice i Jerzmanowice - Kolonia Czołowa".

W zlewni kanalizacyjnej potoku Racławka, na terenie gminy Jerzmanowice-Przeginia oraz gminy Krzeszowice, zostało dotychczas wybudowanych blisko 23 km sieci kanalizacji sanitarnej, 6,5 km przyłączy kanalizacyjnych oraz oczyszczalnia ścieków o przepustowości 350 m3/d (I etap). Ze zbiorczego systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków korzysta obecnie zaledwie ok. 20 % mieszkańców zlewni. Aby osiągnąć cel, jakim jest oczyszczanie wszystkich ścieków komunalnych powstających w zlewni potoku Racławka, konieczna jest rozbudowa systemu zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej o ok. 44,7 km nowych kolektorów i przyłączy. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w latach 2005-2015 i zwiększająca się ilość ścieków w dopływie do oczyszczalni ścieków pozwoli na jej pełne dociążenie (obecnie oczyszczalnia pracuje z ok. 30-proc. obciążeniem hydraulicznym) i w konsekwencji realizację II etapu jej rozbudowy do przepustowości 700 m3/d (w 2008 roku). Docelowo z systemu kanalizacji zbiorczej będzie korzystało ok. 6.230 mieszkańców (w tym 850 mieszkańców gminy Krzeszowice), 17 podmiotów gospodarczych oraz 16 obiektów użyteczności publicznej, a stopień skanalizowania zlewni (wg liczby użytkowników) wyniesie w 2015 roku blisko sto procent, zaś wg liczby mieszkańców wyniesie docelowo ok. 96,3 %.

Zakres projektu obejmuje rozbudowę sieci kanalizacyjnej o 6,1 km i budowę 166 szt. przyłączy (ok. 3,7 km) na terenie miejscowości: Gotkowice, Przeginia, Czubrowice, Racławice i Jerzmanowice-Kolonia Czołowa.

Wartość projektu 3 mln zł

Zamawiający: Urząd Gminy Jerzmanowice-Przeginia
Termin: 2005

 
 
 
 
Untitled Document
© 2010 LEMTECH Konsulting sp. z o.o. : home : o firmie : oferta : projekty : news : praca : kontakt . . Zdjęcia: Stock.XCHNG, FreePhotos.net :