LEMTECH Konsulting - Ocena koncepcji gospdoarki osadowej w Warszawie


P
ROJEKTY

Ocena koncepcji gospodarki osadowej w Warszawie

gospodarka osadowa

Ocena "Projektu zakresu rzeczowo-finansowego programu inwestycyjnego", część 4: Gospodarka osadowa" r."; 2. "Wariantowa koncepcja utylizacji osadów pościekowych z oczyszczalni ścieków "Czajka" i "Południe" z listopada 2004 r." dla zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków "Czajka" opracowanego przez konsorcjum Cewok Sp. z o.o., Proeko Sp. z o.o. oraz Biprowod Warszawa Sp. z o.o.

Przeprowadzona ocena obejmowała przede wszystkim:

  • sprawdzenie wyliczonych kosztów zaproponowanych rozwiązań decydujących o wyborze wariantu,
  • sprawdzenie zgodności z obecnymi i przyszłymi przepisami Unii Europejskiej,
  • sprawdzenie zastosowanych parametrów technologicznych.

Całkowita wartość projektu to ok. 350 mln zł

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie S.A

Termin: 2004

 
 
 
 
Untitled Document
© 2010 LEMTECH Konsulting sp. z o.o. : home : o firmie : oferta : projekty : news : praca : kontakt . . Zdjęcia: Stock.XCHNG, FreePhotos.net :