LEMTECH Konsulting - Plan gospodarki odpadami dla Brzeska Plan gospodarki odpadami dla gminy Brzesko został opracowany zgodnie z obowiązującymi zapisami prawnymi">


P
ROJEKTY

Plan gospodarki odpadami dla Brzeska

Plan gospodarki odpadami dla gminy Brzesko został opracowany zgodnie z obowiązującymi zapisami prawnymi, a po uchwaleniu przez Radę Gminy stanowi prawo lokalne. Prace nad planem polegały na opracowaniu przedmiotowych dokumentów, przeprowadzeniu konsultacji społecznych i uczestniczeniu w procesie opiniowania i uchwalania. Dokument zawierał:

  • analizę stanu obecnego w sektorze gospodarki odpadami,
  • prognozę zmian ilościowych i jakościowych w gospodarce odpadami,
  • cele i zadania proponowanego systemu gospodarki,
  • proponowane scenariusze gospodarki odpadami wraz z analizą opcji ekonomicznych i technologicznych,
  • zadania strategiczne obejmujące 4 oraz 8 lata,
  • sposoby monitoringu i wdrażania Planu,
  • możliwości finansowania.

Zamawiający: Urząd Gminy Brzesko
Termin: 2005

 
 
 
 
Untitled Document
© 2010 LEMTECH Konsulting sp. z o.o. : home : o firmie : oferta : projekty : news : praca : kontakt . . Zdjęcia: Stock.XCHNG, FreePhotos.net :