LEMTECH Konsulting - Wstępne studium wykonalności budowy stopnia wodnego w Nieszawie-Ciechocinku


P
ROJEKTY

Wstępne studium wykonalności budowy stopnia wodnego w Nieszawie-Ciechocinku

Opracowano analizę finansową, ekonomiczną obejmującej koszty, korzyści społeczne i efektywność kosztową oraz źródeł finansowania inwestycji stanowiącej element wstępnego studium wykonalności inwestycji "Budowa stopnia wodnego w rejonie Nieszawa-Ciechocinek".

Wartość projektu to ponad 1,9 mln zł

Zamawiający: Hydroprojekt Sp. z o.o.
Termin: 2004

 

 
 
 
 
Untitled Document
© 2010 LEMTECH Konsulting sp. z o.o. : home : o firmie : oferta : projekty : news : praca : kontakt . . Zdjęcia: Stock.XCHNG, FreePhotos.net :