LEMTECH Konsulting - Studium wykonalności przebudowy stacji uzdatniania wody i przepompowni ścieków w Ostródzie


P
ROJEKTY

Studium wykonalności przebudowy stacji uzdatniania wody i przepompowni ścieków w Ostródzie

studium wykonalności

Sporządzenie Studium Wykonalności do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR oraz kompletnej aplikacji dla projektu po nazwą "Przebudowa stacji uzdatniania wody Kajkowo oraz przepompowni ścieków Jaracza".

Rezultatem przyjętych rozwiązań technicznych modernizacji SUW "Kajkowo" jest dostarczanie do sieci wodociągowej zaopatrującej Ostródę, Kajkowo i Wałdowo wody o parametrach zgodnych obowiązującymi przepisami. Przyjęte rozwiązanie techniczne pozwoli uzyskać m.in.: nasycenie wody tlenem powyżej 80%; obniżenie stężenia żelaza w wodzie do wartości nie większej niż 0,10 mg/l; obniżenie stężenia manganu w wodzie do wartości nie większej niż 0,05 mg/l; zapewnienie dezynfekcji wody uzdatnionej w sytuacjach awaryjnych i remontowych, zapewnienie wyrównania różnicy między wydajnością układów filtracji, a rozbiorem wody w dobach o maksymalnym zapotrzebowaniu; zapewnienie odbiorcom wymaganej ilości wody uzdatnionej w godzinach maksymalnych potrzeb - stabilna i płynna praca pomp; zapewnienie automatycznego, cyklicznego płukania filtrów wodą - optymalizacja zużycia wody; zapewnienie sedymentacji i 50 dniowego magazynowania osadu w zamkniętym zbiorniku osadnika oraz dla automatycznego, cyklicznego pompowania sklarowanych wód z osadnika do miejskiej kanalizacji sanitarnej; zapewnienie niezawodności i ciągłości pracy SUW - agregat prądotwórczy; zmniejszenie kosztów produkcji wody uzdatnionej; zapewnienie odbiorcom wymaganej ilości wody uzdatnionej; zmniejszenie zużycia energii o 30%; zmniejszenie hałasu na hali filtrów i pompowni II stopnia; stworzenie zapasu wody na wypadek sytuacji awaryjnych; poprawa warunków i bezpieczeństwa pracy; poprawa estetyki budynku.

Wydajność SUW po modernizacji będzie wynosić 4 800 m3/d.

Modernizacja SUW zapewni stałą dostawę wody dobrej jakości do sieci wodociągowej, co umożliwi dalszy rozwój miasta Ostróda jako ośrodka rekreacyjno - turystycznego -zgodne z założeniami "Strategii rozwoju miasta Ostróda".

Modernizacja przepompowni ścieków "Jaracza" przyczyni się do: ograniczenia awarii; zmniejszenia zużycia energii o 10%; zmniejszenia kosztów eksploatacji przepompowni; zmniejszenia hałasu; zmniejszenia ilości aerozoli i odorów; polepszenia warunków i bezpieczeństwa pracy; poprawy estetyki budynku. Wszystkie te elementy pozwolą usprawnić pracę systemu kanalizacji sanitarnej przesyłającej ścieki do miejskiej oczyszczalni w Ostródzie.

Wartość projektu to ponad 6,7 mln zł

Zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Ostróda Sp. z o.o.
Termin: 2004

 
 
 
 
Untitled Document
© 2010 LEMTECH Konsulting sp. z o.o. : home : o firmie : oferta : projekty : news : praca : kontakt . . Zdjęcia: Stock.XCHNG, FreePhotos.net :