LEMTECH Konsulting - Koreferat do studium wykonalności gospodarki wodno-ściekowej dla Jastrzębia Zdroju


P
ROJEKTY

Koreferat do studium wykonalności gospodarki wodno-ściekowej dla Jastrzębia Zdroju, Mszany i Gdowa

straty wody

Celem przygotowania koreferatu do studium wykonalności dla inwestycji pod nazwą "Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla mieszkańców Gmin: Jastrzębie Zdrój, Mszana i Gdów dla ochrony zlewni rzek Górnej Odry i Wisły" opracowanego przez ARL Sp. z o.o. Gliwice było:

1)przedstawienie uwag i wytycznych dotyczących wprowadzenia niezbędnych korekt przez firmę SAFEGE Ingenierus Conseils do studium zgodnie z wymogami stawianymi przez Komisję Europejską i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla studiów wykonalności projektów finansowanych z Funduszu Spójności

2)świadczenie usług konsultacyjnych w sprawie zgodności opracowanego studium, raportu oddziaływania na środowisko i wniosku do przedmiotowej inwestycji z wymogami stawianymi przez Komisję Europejską i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla dokumentów potrzebnych dla projektów finansowanych z Funduszu Spójności

Zamawiający: Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A.
Termin: 2004

 
 
 
 
Untitled Document
© 2010 LEMTECH Konsulting sp. z o.o. : home : o firmie : oferta : projekty : news : praca : kontakt . . Zdjęcia: Stock.XCHNG, FreePhotos.net :