LEMTECH Konsulting - Przeciwdziałanie poważnym awariom SEVESO II w Polsce


P
ROJEKTY

Przeciwdziałanie poważnym awariom SEVESO II w Polsce

Projekt szkoleniowy "Przeciwdziałanie poważnym awariom Seveso II w Polsce" miała na celu przygotowanie kompetentnych władz (straż pożarna oraz inspektoraty ochrony środowiska) do wdrożenia nowych procedur oraz strategii skutecznego zarządzania w sytuacjach awaryjnych występujących w zakładach przemysłowych oraz zapobiegania tym awariom zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej Seveso II. W ramach projektu przygotowano w firmie podręczników materiały szkoleniowe oraz przeszkolono 100 pracowników wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska oraz wojewódzkich komend straży pożarnych.

Projekt był realizowany przez konsorcjum firm: Royal Haskoning (Holandia), AEA Technology (Wielka Brytania) oraz LEMTECH Konsulting.

źródło finansowania: Program Phare PL0105.04.01, EUROPEAID/114864/D/SV/PL

Wartość projektu to 4,440 mln zł

Zamawiający: Fundacja "Fundusz Współpracy", Ministerstwo Środowiska
Termin: 2004

 
 
 
 
Untitled Document
© 2010 LEMTECH Konsulting sp. z o.o. : home : o firmie : oferta : projekty : news : praca : kontakt . . Zdjęcia: Stock.XCHNG, FreePhotos.net :